عنب الثعلب

عنب الثعلب

عنب_الثعلب (عنب الثعلب)
تاجریزی (تاجریزی)

به فارسی تاجریزی
میوه ی درختی است که پنج نوع دارد باغی صحرایی کوهی…هر کدام از آنها نر و ماده دارد. نوع نر باغی آن را کاکنج گویند و ماده ی آن را عنب الثعلب یا قناد گویند.
. نوع صحرایی آن نیز دو نوع کوهی و صحرایی و نوع نر کوهی را کاکنج غالیه یا کاکنج منوم گویند . ماده ی صحرایی عنب الثعلب مجنن گویند .

همه ی انواع آن بین درخت و گیاه است و به اندازه ی دو متر می رسد پر شاخه و برگ است و گل آن ریز و سفید و میوه ی آن گرد و زرد و مایل به سرخی و شیرینی و لزجیت دارد .

تخم آن ریز به اندازه ی خشخاش و بهترین آن برای استفاده سبز برگ و میوه ی زرد و مایل به سرخی و استفاده از آن برای مالیدن و ضماد کردن از خارج بدن است .
طبع بستانی آن سرد و خشک در دوم و دارای حرارت درونی.

ابن سینا فرماید:طبع آن سرد در اول و خشک در دوم و سرد کننده و قابض است..
گیلانی گوید:در آن خاصیتی است که ورم های درونی بدن را کم میکند.
و ضماد آب آن با آرد جو برای ورم های گرم صفراوی و چرکی مفید است .
و ضماد آن با روغن گل برای ورم سر و بنا گوش .
و مالیدن آب آن با سفیداب برای سوختگی آتش و زخم عفونی پوست است و عفونت را خشک می کند.

و هم چنین ضماد برگ سابیده ی آن برای سر درد و ورم های پرده ی مغز مفید است .

پختن آن و بخورش برای نزله ها و آب برگ و یا ضماد آن با نان برای خشک کردن دمل های اطراف چشم .

و کشیدن آن بر چشم برای تقویت بینایی و درد چشم که می توان به جای سفیده ی تخم مرغ استفاده کرد .
چکاندن آب نیم گرم آن در چشم برای بیماری های چشمی و زخم های چشم و گوش و بینی و مسکن درد گوش و غرغره ی آب پخته ی آن برای ورم زبان و ..

ضمادش بر معده برای ورم و التهاب معده و نوشیدن و ضماد آن مسکن تشنگی و برای ورم شکم و معده.

و نوشیدن آن با شکر به مقدار چهار اوقیه(یک اوقیه ۳۷گرم)حل کننده ی ورم های درونی بدن و خارج کننده ی صفرا و ورم مقعد و استسقا (ورم شکم).

و دو اوقیه از آن با شکر با آب بادیان و آب کاسنی یا کشوث نافع کلیه ی بیماری های شکم و روده و حل کننده ی مواد آن است و هر روز یک مثقال از دانه ی آن را قورت بدهند برای یرقان و تنقیه ی آن برای مخملک و تخلیه ی روده می کند زیرا ابتدا مواد را به سمت خود می کشد و بعد شکم را روان می کند .

وارد کردن آن به رحم برای کم شدن خونریزی حیض و رطوبت_رحم و جلوی احتلام را می گیرد و اگر زن حامله آن را بنوشد سبب سقط جنین می شود.
جالینوس گفته:اگر برگ آن را کوفته و با سرکه ترکیب کنند برای کسی که اسهال خونی و پیچش شکم دارد شفا می یابد.
مضر مثانه .
و مصلح آن قند.
و جایگزین آن کاکنج .
مقدار شربت آن تا پنج مثقال و در پخته ی آن تا ده مثقال و از آب آن تا بیست مثقال..
عنب_الثعلب (منوم)

مخدر نیز گفته می شود نوعی از عنب الثعلب صحرایی است که در خاک های نرم میروید و شبیه یک گل سه برگ بزرگ است برگش شبیه برگ سیب و پرز دار و در ساقه چسبندگی دارد گل سرخ به رنگ خون و میوه ی آن در غلاف زرد رنگ است در زمین های نم ناک و سنگ لاخ می روید .

طبع آن سرد و خشک در سوم و مخدر و خواب آور است شبیه به افیون ولی ضعیف تر از آن .

شربت آن یک مثقال خواب آور و اگر بیشتر خورده شود سبب جنون است . خوردن تخم آن ادرار آور و پاک کننده ی کلیه و مثانه
.
اگر بیشتر از دوازده دانه از آن بخورند حالت جنون پیدا می کنند و چهار مثقال از تخم آن کشنده و کمتر از آن سبب جنون است

عنب_الثعلب (مجنن)

به معنی جنون آور است.

گلش سیاه و میوه ی آن در خوشه. در هر خوشه دوازده دانه و دانه های آن سیاه و دایره ای نرم مانند دانه ی کشمش کاولیان .

و ریشه ی آن سفید و کلفت و خشک و بر روی زمین پهن میشودنزدیک درخت چنار و جاهایی که باد های گرم سوزاننده دارد می روید .
طبع آن سرد و خشک در چهارم و از سموم است یک مثقال از آن بسیار سکر آور (شادی آور)و سبب جنون و بیشتر از آن کشنده است به صورتی که سبب خشکی زبان و تیره گی رنگ و خون بالا آوردن . خونریزی مقعدی می شود مزه اش شبیه به مزه ی شیر است .
در ضماد های مواد گرم فاسد غلیظ استفاده می شود .
تدبیر آن برای کسی که خورده باشد آشامیدن آب عسل و تهوع کردن با انیسون و شیر و جویدن رازیانه .

و نوشیدن شیره ی آن با شکر و یا نوشیدن پخته ی آن و خوردن بادام تلخ و سینه ی مرغ است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۲ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

  1. حسن
    4:27 2019/11/24

    سلام اب عنب الثعلب بااب برگ انراازکجاتهیه کنم