غافث

غافث

@makhzanoladviyah
🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸
#غافث

👈اسم عربی است
👈فارسی»»»گل خله
گیاه ان را حشیشه الغافث و شجرةالبراغیث و کوله منتنه گویند .

از گیاهای خاردار است🌵 برگ های ان شاخیو میان تهی و زبر و گل ان نیلی رنگ و طولانی مثل گل نیلوفر و همه اجزای ان بسیار تلخ هست .

🌿و از صبر تلخ تر و حرارت چندان ندارد و بیشتر گل و عصاره ان مورد استفاده است و #قوت ان تا سه سال باقی است
🔅بهترین ان⬅️ فارسی است که از کوهستان شیراز می اورند و رومی
طبیعت ان :⬅️گرم در اول و خشک در دوم بر عکس هم گفته اند.

📕 شیخ👳و صاحب ارشاد گرم و خشک در دوم نیز گفته اند
عصاره ان سردو خشک و #لطیف تر از جرم ان و
📍 ان لطیف و #قطع کننده #اخلاط و #جلا دهنده و #پاک کننده اخلاط بدون تندی و حدت و #حرارت نمایان و در ان #قبض اندکی هست و و گسی و تلخی شدید .

📍 باز کننده #گرفتگی های #کبدو #طحال و پاک کننده مجاری ان .👌
📍 #مسهل اخلاط سوخته
📍 #مدر ادرار و #حیض و #شیر و #عرق💦 است
📍گیاه خشک ان و عصاره ان. مفید برای درد های #کبد و #گرفتگی ان
📍تقویت #جگر و رفع گرفتگی #طحال کند وقتی با پوست ریشه کبر هر واحد یک درم با سکنجبین بخورند .

📍مقوی #معده و پاک کننده #مجاری و مفید برای ورم های #کبد و #معده و سختی و صلابت ان ها و صلابت #طحال و سومزاج #کبد و #استسقا.

🌿 چون هر روز نیم اوقیه با چهار اوقیه مویز پاک شده در یک رطل اب بجوشانند تا انکه نصف شود و صاف کرده و بنوشند تا هفت روز پشت سر هم موقع ناهار و برای درمان #استسقای لحمی در ابتدا بیماری بسیار مفید باشد .

📍نوشیدن یا حقنه ان در رحم یک مدر حیض قوی هست در موقعی که ناامید شده اید از حیض شدن

❌مضر طحال و مصلح ان انیسون
📶مقدار شربت ان در حالت نپخته یک مثقال تا سه درم و در حالت پخته هفت درم
↔️بدل ان ⏪ هم وزن اش اسارون و نصف وزنش افسنتین

مقدار شربت ان نیم مثقال
❌مضر بیضه ها و تخمدان هاست
و مصلح ان گل سرخ🌺یا مصطکی
↔️بدل ان سه برابر ان غافث و گویند به همین وزن برگ سماق

خواص ان:
🔸#ملطف و #مقطع و از بین برنده درد های #کبدی.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.