فلوس

فلوس

# خیار شنبر(فلوس):
🍃🍃🍃🍃🍃

خواص و افعال :به پرده های درون آن عسل آن گفته می شود و تازه ،آن است که اگر بشکنید داخل آن تار عنکبوت نباشد.
عسل آن را باید خیساند،جوشاندن آن کار درستی نیست.

💢💢💢💢💢💢

بهتر است با روغن بادام همراه باشد تا به روده ها نچسبد.
یک سال از تولید آن گذشته باشد بهتر است زیرا تازه آن ادرار خونی به راه می اندازد.

مزاج : مزجج آن گرم و تر است ولی چون اخراج صفرا می کند
انسان سرد می شود.

♻️♻️♻️♻️♻️♻️

تا ده سال قوت آن باقی می ماند و بهتر است که زیر ریگ باشد و دور از آفتاب و گرما نگه داری شود.
تا زمان مصرف بهتر است که کشته نشود.
مسهل آرامی است و به روده ها ضرر نمی زند . زیرا نه سوزاندن در آن است نه جلا دادن و لایه برداری دارد؛ نه قبض می کند نه زمختی در آن است.
برای زنان باردار و کودکان هم منعی ندارد.

💡💎💡💎💡💎💡

نوع اسهالی که ایجاد می کند مدل با جذب ماده و لزج بودن خودش هست ولی لطیف و سبک عمل می کند.
با هر ادویه ای که همراه بشود آن خلط را قوی تر اخراج می کند.
اگر بر ورم های سفت بگذارید آن ها را نرم می کند
برای ورم های مفاصل با آب گشنیز عالی است .
غرغره آن مسکن درد های حلق،
محلل و مفجر(منفجرکننده) 🔚اگردر شیر بماند یا در آب ریشه انجیر سفید یا در آب تاجریزی.

پاک کننده جگر از اخلاط فاسد
و مسکن درد آن و محلل ورم های آن (ب جای تخم های خنک هم احتمالا بشه داد ).

🌟🌟🌟🌟🌟🌟

اگر با تمر هندی همراه شود صفرا را پاک سازی می کند
و اگر با تربد، بلغم را
و با بسفایج و افتیمون و آب کاسنی و آب برگ بید و آب شاهتره مسهل سوداست.
در سده گوارش اگر با لعاب ریشه ختمی و بهانه و اسفرزه و روغن بادام شیرین همراه شود (ترکیب هم حجم میده و باز می کنه؛ هم لیز هست و چرب و نمی چسبه ).
برای صدایی که از شدت خستگی هم گرفته باشد دارو است چون کار زیاد خشکی می آورد و صفرا زیاد می کند.
💎💡💎💡💎💡💎💡💎
فلوس با بنفشه ضایع کننده تب است.

همه مطالب از کتاب محیط اعظم

🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹

join us: 👇👇👇

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.