قارچ

قارچ

#قارچ 🍄🍄🍄🍄🍄
@makhzanoladviyah
🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄

✅بهترین آن سفید.

✅سیاه آن کشنده
#مزاج⬅️.سرد وتر دراول دوم.

جوهر آن جوهر ارضی است.
چون خشک شود غلظ آن زیاد شود.
لیکن غلیظ بسیاراست.
وتولید بلغم غلیظ میکند🍄.
❌از خوردن آن امراض بلغمی حادث شود .
خصوصاً عصبی و مغزی. به سبب سردی این اعضا وبه سبب سردی که در آن است .
❌خوردن آن سنگین و ردی الکیموس . غذاییت کم . بطی الانحدار(دیر هضم).
❌غلیظ. .مولد خون بلغمی. وبلغم.
❌نفاخ. مولد ریاح(بادها). در زیر سراشیف وپشت است.
❌زیاده روی درخوردن آن مولد سکته😱.
❌فلج شدن . وذبحه (ورم ودرد گلو وحلق). وسنگبنی زبان و تنگی نفس وبهق سفید(لکه های سفید پوست)..
❌قولنج .(درد وپیچش شدید شکم).
❌عسر البول(دشواری ادرار).
🍄.آب آن جالی بیاض چشم(سفیدی چشم)👀.👇👇👇
✅خصوصا آبی که وقت بریان کردن از آن میچکد.
✅وسرمه با آب تازه آن مقوی قوت روح باصره(بینایی).وزیاد کننده نور آن👁👁.ورافع نزول آب آن.
⬅️ #مصلح آن :::پختن آن با شوید .ویا آب نمک . وآویشن وپودنه وسداب . وروغن .
وادویه جاتی مثل دارچین و فلفل و میخک و…..

✅ #ضماد خشک آن با آب بر سر جهت ریزش مو👶 جلوی سر پیش از وقت آن مجرب است👌.
✅ضماد خشک و ساییده آن با سرکه وسریشم جهت برآمدگی ناف اطفال👶 وفتق ایشان و جوانان مجرب است👌
.
✅تازه اش را بریان نموده با نمک وفلفل میخورند .
❌خوردن خشک آن جایز نیست.
درصورت ضرورت باید یک شبانه روز در خاک خالص با آب حل کرده بخیسانتد پس تمیز شسته وباروغن زیاد بخورند .
#بهترین #مصلحات آن👈آبکامه و خردل
#بدل آن در تقویت و جلای چشم👁.آب مورد است .
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄

‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلا مانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.