لکنت زبان

لکنت زبان

🌴🌻 #لکنت_زبان

نشانه احساس نا امنى ،عدم بيان خود ويا اجازه گريه نداشتن بويژه در کودکان است.
💖💕
@mktebesonati

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.