ماءجبن

ماءجبن

#ماءالجبن
🍲🍲🍲🍲🍲🍲
⭐️ به فارسی آب پنیر گویند و آن آب شیر است.که این آب برای هرکسی جهت حرارت کبد بسیار مفید است.نافع فساد اخلاط و احتراق آنها و نافع جرب زخم دار و غیر زخم و خارش است. و نوشیدن آن نافع مالیخولیا و صرع می باشد.

🍜🍜روش تهیه ماءالجبن:
ابتدا شیر را در دیگ نو بجوشانید و با چوب انجیر آنرا هم بزنید و بعد دو سه جوش زدن به ازای هر سه کیلو شیر ۵۰گرم سکنجبین بریزید. و در هنگام جوشانیدن شیر کناره های دیگ را پاک کنید تا شیر سر نرود.بعد از بریدن شیر و سرد شدن ،آنرا با پارچه صاف کرده و باز آن آبرا در دیگ ریخته و آرام می جوشانندو مقداری نمک به آن اضافه کرده و دوباره صاف می کنیم
بهتر است که مالجبن را سه لیتر سه لیتر مصرف کرده(حدود ۴۰روز) و بعد فاصله بیاندازید.

🍶🍶ماءالجبنی که چربی وپنیر آن گرفته شده باشد تنقیه و غسل احشا کرده و فضولات متعفن را پاک می کند، مسکن سوزش وعطش است.و پاک کننده زخم های چرک دار و متعفن است.
⭐️⭐️ابن رضوان می گوید که اگر به آن ادویه مسهله مخلوط سازند موافق تمام طبایع خواهد بود مثلا اگر بدان ادویه که استفراغ صفرا کنند بیامیزند استفراغ صفرا نماید و اگر بدان ادویه مسهل سودا آمیزند استفراغ مره سودا کند و اگر بدان ادویه مستفرغه بلغم بیامیزند استفراغ آن نماید و اگر با ادویه مسهل زرداب(ماده زرد رنگی که از زخم می پالاید) مخلوط نمایند دفع زرداب کند.و این به خاطر این است که ماءالجبن به طبیعت بدن نزدیک است.

⛅️اگر ماءالجبن را صاف کرده آب آنرا بنوشند در این حالت اسهال خلط به سهولت نماید و به خاطر قوت های داروهای مسهله ترسی وجود ندارد چرا که رطوبت ماءالجبن قوت و حدت مسهل ها را می شکند مثلا سقمونیا و آفتیمون هردو گرمی زیادی دارند .در خلط صفرا سقمونیا را بخیسانند و در خلط سودا آفتیمون را .
ماءالجبن قوای این ادویه را می گیرد و آن را به بدن می رساند
به جای سکنجبین میشه سرکه انگور بسیار ترش استفاده کرد که هردو در موقع استفاده باید سردباشند.
تا پنیر از آب پنیر جدا شود.سپس با پارچه صاف کرده و باز آن آب را در دیگ ریخته و به آهستگی بجوشانید و اندکی نمک افزوده و دوباره صاف کنید و موقع مصرف شیرین کرده بخورید و گاهی با سفوف مسهل می آشامند.
⭐️اندلسی می گوید :ماءالجبن برای کودکان ونوجوانان داروی مسهل است و بخصوص برای کسانی که خونشان فاسد است و غذا زیاد می خورند و چاق نمی شوند بسیار نافع است.

🗣🗣 join us:👉🏼👉🏼👉🏼

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.