مازو

مازو

@makhzanoladviyah

#مازو
🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈

🔰,به عربی (عفص و سواد القضاه)
و در انگریزی (گال )
و به هندی (ماجو پهل) گویند
👥👈,بعضی آنرا میوه درخت بلوط دانسته اند چنانچه در بلوط گفته شد. و در واقع آن میوه درختی است بسیار شبیه به درخت بلوط,زیرا که بلوط مخصوص به مناطق سرد است,و مازو در درکشور هند که گرم است نیز میشود و بهترین آن بزرگ و خام سبز ،درشت و سنگین بی سوراخ است و آنچه سبک و نارسیده و اشقر و به خلاف اوصاف مذکوره باشد ضعیف است و قوت آن تا سه سال باقی میماند.
✅ طبع : سرد در اول و خشک در دوم یعنی در آخر هردو و بعضی سرد در دوم و خشک در سوم دانسته اند و جوهر آن ارضی سرد و شدیدا قابض است. و مانع سیلان رطوبات است.
💠 جوشانده آب آن
خیسانده آن سیاه کننده مو است اگر مو را با آن بشویند و نیز سیاه کننده مداد و استخوان است .
🏧تفت دادن آن در روغن زیتون بطوزیکه رطوبت آنرا جذب کرده باشد جهت سیاه کردن موی خضاب خوب است.
💠 طلای آن بند آورنده عرق و رفع کننده بدبویی آن است.
☸️ با سرکه جهت قوبا (مقدمه جذام )و باد سرخ اولیه و داءالثعلب و کک ومک و بهق و سفیدی ناخن مفید می باشد
☯️ساییده خشک آن بخصوص سوخته آن بر گوشت زاید باعث لاغری و تحلیل آن خواهد شدو ضماد آن بازدارنده و محلل اورام بوده و مانع بدتر شدن زخمهای بد و بسیار موذی و خارش است خصوصا جوشانده آن با سرکه و یا شراب و خشک ساییده آن.
@makhzanoladviyah

💢به قول ابن هیثم: اگر انسان مازو را بر زانوی خود ببندد از خروج دملها ممانعت میکند
💎 جهت شکسته بندی استخوان شکسته نیز مفید بوده و سرمه آن جهت ریزش مدام اشک و تورم و ریزش پلک و جرب چشم نافع است.
ددمیدن آن دربینی قاطع خون دماغ و چکاندن آن با آب خرفه در گوش مانع چرک و خون جاری از آن می شود.
☸️ مالیدن آن بر دندان و پاشیدن غبار آن بر ریشه دندان و مضمضه باآب جوشانده آن خصوصا با سرکه جهت تقویت دندان و لثه و جاذب رطوبات فاسد از زبان و لثه و زخم پیش رونده دهان و مانع ریزش رطوبات از دهان می شود و پر کردن سوراخ دندان کرم خورده با آن مفید و مانع خورده شدن آن می شود.
♒️ و خوردن ساییده آن با آب جهت زخمهای امعا و اسهال کهنه و خونریزی حیض و رطوبات رحم و خشک کردن آن نافع می باشد.
💠 خوردن آن با اغذیه و ضماد پخته آن در آب جهت اورام مقعد و بیرون زدگی آن و برآمدگی ناف اطفال بخصوص با سرکه نافع است
💢 نشستن در آب جوشانده آن نافع بیرون آمدگی رحم و خروج مقعد و ریزش رطوبات به رحم است و شستن با آب جوشانده آن همین کار را میکند. 📛

💎💎مضر سینه و حلق؛لذا مصلح آن کتیرا و صمغ عربی وخوردن باتخم مرغ نیم پز.
💎 مقدار شربت آن یک مثقال بدل آن پوست انار و جفت بلوط و میوه طرفا(گز هندی) و هلیله زرد به وزن آناست.
✴️ روش سوزاندن آن به این صورت است که بر روی آتش زغال بسوزانند و یا ظرف سفالی را برروی آتش گذاشته در آن می سوزانند ویا در شراب خنک می کنندو یا در سرکه و نمک
☣️ حرارت مکتسبه از سوختن آن بخصوص خاموش کردن آن درشراب قابض و با سرکه و نمک و برای بند اوردن خون و خشک کردن زخمها و تحلیل ورمهای آن نافعتر از غیر سوخته آن است .
‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع است و گرنه از لحاط شرعی امری ناپسند می باشد.

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.