ماش

ماش

🌱🍃🌱🍃🌱🌹🌱🍃🌱🍃🌱
@makhzanoladviyah

#ماش

👈در عربی به آن معجمه
👈ویونانی به آن اندامیون واقطن
👈ودرهندبه آن مونگ میگویند🔸
👈دانه ماش، کوچک،مدور،اندکی دارای کشیدگی،پوست آن سبز تیره،ونوعی دیگرش زردرنگ وتیره دیگرآن سیاه شبیه به آردالا(نوعی ماش درگویش اهالی هند)،

✅بهترین آن سبزتیره است،نوع زرد رنگ ان دیرترمی پزدودر ملک مالوه، نوع سیاه ان را ازسبز بهتر می دانند.
✅مغزش سفیدوقوت آن تا سه سال باقی می ماند.
سرد درآخرومایل به خشکی وگویندخشک دراول ومقشر آن سردمعتدل درتری وخشکی و غیرمقشر آن مایل به خشکی،
✅زیراکه مقشر آن زمخت است وگویند✍️ که پوست آن مرکب القوی مایل به گرمی وتلخی وجوهر آن نزدیک به باقلا است.

✅ولی نفخ آن مانند باقلا نیست،گرچه اندکی نفخ دارد،تری ورطوبتش ازباقلا کمتراست.. ماش از عدس لطیف ترو…..

✅ماش جالی وپاک کننده اخلاط و درتابستان وبهار ودرگرم مزاجان نافع برای التهاب و.. می باشد.

✅مقوی اعصاب،دید رازیاد،👁مسکن در سردردها،🤕درآبریزش ازدهان 💦وورم لثه ها،نافع سرفه وتب،و.
@makhzanoladviyah

✅ماش به همراه روغن بادام وماست🍨 وشیر🍺 غذای خوبی است
✅ومناسب برای صفرا می باشدوبرای گرم مزاجان نیازبه اصلاح ان نیست.
✅،امابرای تب های صفراوی بابرگ⬅️ خرفه،وکاهو،زردآلو وجو بپزند
✅وماش غیر مقشر با ترشک برای دردهای شکمی مناسب است وازخواص آن… ازجهت نرم گرداندن وهم ازجهت یبوست نافع است.

✅هرگاه بخواهیم که شکم نرم باشدباید آنراباشیره قرطم(عصفر)وروغن بادام شیرین بپزد وبخورد،

✅وهرگاه که قبض شکم( جمع شدن) رابخواهیم باید آنرا …و.. ویا درآبجوش ریخته وطبخ کنند.

✅برای گرمی وحرارت خون وصفرا ماش راباترشک و(مزه های ترش ویاآب انار ترش باپیه انار(پوسته سفید داخل انار)ویاباسماق وروغن زیتون یا باروغن بادام شیرین بپزند ومصرف کنند.

✅ماش مقشر مناسب برای ⬅️سرفه و..می باشد.

✅ ونیزماش جهت سرد مزاجان وپیران👴👵 وکسانی که درمعده هایشان رطوبت واخلاط فاسدونفخ وریاح بسیار باشد مضراست❌❌❌

✅وضماد آن ◀️درحمام 🛀جهت زخم و پخته آن با آب💧 برای …وتسکین درد وپخته آن نیزباطلا (قوام آمده) وزعفران 💥مسکن درد اعضای کوفته شده است.

✅ماش مناسب برای گرم مزاجان می باشد.
Join us⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
📢📢📢📢📢
‼️❗️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.