مرزنجوش

مرزنجوش

بسم الله الرحمن الرحیم

گیاهی است با شاخه های زیاد و بر زمین پهن می شود و برگ آن دایره ای شکل و پرز دار و بسیار خوش بو و گرم کننده است .

و در داروهای #سر استفاده می شود.
و طبع آن گرم درآخر دوم و خشک در اول .
و به گفته ی ابن سینا:گرم و خشک در سوم .
خواص آن دارای لطافت و حل کننده و باز کننده و جلا دهنده و دارای قوه ی جاذب قوی.

و باز کننده ی گرفتگی های مغز و سر مفید برای سردرد های رطوبی و سوداوی و باد های سنگین سر.

و درد گوش چه آب پخته ی آن چه بخار آن و نیز چکاندن آن در عضو استفاده می شود .

و نیز برای ام اس مالیخولیای سوداوی و نیز قطع کننده ی آبریزش بینی است .
و وارد کردن آب آن به بینی نیز برای خالی کردن سر از اخلاط سرد و گرم کردن مغز مفید است.

و مالیدن آن با حنا در حمام برای سر درد مجرب است .

و قوی کننده ی بینایی

و مالیدن خشک آن با عسل برای رفع آثار خون منجمد و کبودی زیر چشم مفید است.
جویدن آن با نمک و قورت دادن آن جلوی ریزش زیاد آب از دهان را می گیرد .
و ضماد آن با هم وزنش گِل سرخ نافع درد کمر و ران ها است.
اگر تازه ی آن را با زیره بخورند برای قلب سرد و خفقان معده مفید است .
و اگر پخته ی آن هر روز یک اوقیه(۳۴گرم) بنوشند برای ورم شکم و بند آمدن ادرار مفید است.
و تازه ی آن با گوشت مویز تنها یا با سرکه سابیده برای ورم بیضه ها نافع و ورم را کم می کند البته نباید التهاب داشته باشد .

نوشیدن پخته ی آن مفرح و مفید برای نفس تنگی درد سینه و گرم کننده یمعده .
مالیدن آن با بذر البنج برای ورم پستان .

و با موم روغن برای انحراف مهره های کمر و درد کمر .
و با سرکه برای کبودی و بد بویی عرق و مالیدن آن بر محل حجامت رفع کننده ی اثر حجامت بر پوست است .
ضمادش با سرکه برای گزیدن عقرب و بخور آن همه ی خزندگان را فراری می دهد و رفع کننده ی زیان های هوای آلوده به وبا است .

❌مضر کلیه و مثانه ❌.
مصلح آن کاسنی و تخم خرفه .
و جایگزین آن سیسنبر(نمام،نوعی کاکوتی ،سرسم مازندران)و افسنتین و مرو (مرماحوز،نوعی مرو)
.دو برابر وزنش فلفل و هم وزنش شابانک(تس سگ شیرازی)و برگ یاسمن است.
❌ برای افرادی که سر های گرم دارند مضر است❌
و مصلح آن نیلوفر و جایگزین آن سیسنبر است.
___________

روغن مرزنجوش را مثل روغن مورد درست می کنند و باید رنگ آن سبز و بوی مرزنجوش غالب باشد.
طبعش گرم و خشک و محلل و گرم کننده و باز کننده است
ابن سینا فرماید:روغن مرزنجوش گرم کننده ی لطیف است .

و نیز برای فلج مطلق نیز مفید است و نیز پنبه را به آن آغشته کرده در گوش می گذارند و برای گرفتگی و سنگینی گوش مفید است .
نافع برای چسبندگی رحم که سبب اختناق رحم (حالتی شبیه صرع) می شود .

اگر آب آن را با هم وزنش روغن زیتون جوشانده تا روغن بماند این برای فلج ام اس کزاز رعشه(تب ولرز) سر درد و کم کردن بادها و ورم های بدن نافع است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.