مشکل گوارشی

مشکل گوارشی

ا
📌📌📌📌
📍مشکل گوارش (ترش کردن)
📍بیمار مرد ۲۴ ساله

♻️♻️♻️♻️♻️
در معاينه سپرز اندكى
بزرگ بود. شكم تشنج داشت و مزاج سوداوى. ازاين‏رو علت را از نوبه مخفى و سودا فهميدم كه موجب سوء هاضمه گرديده است.🤕🤕🤕🤕

⚜⚜ درمان:⚜⚜
دستور داده شد منيزى كلسينه بميزان ۵۰/ ۱، بيكربنات دوسود بميزان يك گرم و رانگو ۵۰ سانتى‏گرم را عصاره نموده روزى سه بسته از آن ميل نمايد.✅✅
پوست بيد ۳ ل، سنبل الطيب ۱ ل، بابونه ۱ ل، نيز كه دافع نوبه و ضد سود است داده شد. ✅✅✅
در/ ۵/ ۲۸ بيمار اظهار داشت تا زمانى كه گرد را مى‏خورم تسكين مى‏يابم و چون آن را ترك مى‏كنم باز درد بروز مى‏كند. متوجه شدم كه تشخيص من خطا بوده و اين بيمارى در واقع همان باصطلاح” باد بواسير” است.😨😨😨

كه بدين شكل پديدار گشته است. لذا خاكشير تجويز كردم و سپردم جوشانده را هم بخورد.
در / ۵/ ۲۸ از خوردن خاكشير بهبودى بسيار حاصل شد و رفع عارضه او گرديد.🌀🌀🌀
در / ۵/ ۲۸ خاكشير تكرار شد. دستور دادم جوشانده را گهگاه بخورد. همچنين تجويز كردم هويج را پخته و با روغن زيتون بخورد. بكلى بهبود يافت.✅✅
در برخى از بيماران كه بدين شكل مبتلا به برسوز يعنى نگذشتن غذا و بازگشت آن به دهان و گلو مى‏كردند لازمست مقدار خاكشير را نيم ساعت تا يك ساعت پيش از صرف غذا كف كرده بخورند.✅✅
رفع عارضه مى‏نمايد.

يادآور مى‏شوم مطالبى را كه در خصوص خاكشير نوشتم آزمايش و تجربه‏هاى شخصى اينجانب بوده و در كتب و نوشته‏هاى گذشتگان چيزى در مورد آن نديده ‏ام.♥️♥️♥️♥️

@shafayafteghan

😷😷 آسم😷😷
⚡️بیمار زن ۴۵ ساله ⚡️

♥️ معاینه ♥️

كبد قدرى بزرگ بود و روى معده را مى‏پوشانيد. طحال نيز اندكى بزرگ بود.
علل بيمارى:💢💢💢

✔️۱- نوعى سوء مزاج عصبى كه بشكل حمله ريوى بروز مى‏كند.
✔️۲- اثر يبوست‏
✔️۳- ضعف كبد و كليه‏
✔️۴- نوبه مزمن‏
✔️۵- ناتوانى سينه، كه موجب توجه ماده سوء مزاج بدانجا مى‏گردد (همچنانكه در نقرسى‏ها به شست پا متمايل مى‏گردد).
✔️۶- گرمى جگر و سردى معده كه اين خود اشكالى در درمان ايجاد مى‏كند (ضعف قلب و رعايت اعضا ديگر)
🔴🔵 درمان:🔵🔴

– ريشه شيرين‏بيان ۳ ل، زوفا يك ل، پر سياوشان يك ل، عناب ۲۰ دانه گل پنيرك ۲ ل، گل خطمى ۲ ل، تجويز شد كه آنها را جوشانيده ميل كنند.📝📝📝

– در ۲/ ۲/ اصل السوس ۲ ل، پوست بيد ۳ ل، ريشه كاسنى ۲ ل، زوفا ۱ ل، همچنين تخم خيار ۳ ل، تخم گرمك ۳ ل، تخم خرفه ۲ ل تجويز شد كه شيره كشيده بخورند.📝📝📝
– گاليگارين روزى دو قاشق سوپ‏خورى ميل كنند.
– در ۳/ ۲/ enizarepiP روزى دو قاشق مرباخورى ميل نمايند.⚜⚜⚜
– تخم خيار ۳ ل، تخم گشنيز ۲ ل، تخم خرفه يك ل، را شيره كشيده و ميل كنند.⚜⚜⚜
– ريشه كاسنى ۳ ل، اصل السوس ۲ ل، عناب سپستان ۲۰ دانه، ترنجبين ۱۲ ل، مدت سه روز مورد استفاده قرار دهند.⚜⚜⚜
بعداز مدتی / ريشه كاسنى ۳ ل، اصل السوس ۲ ل، پوست بيد ۳ ل، عناب سپستان ۲۰ دانه.
– تخم خيار بن ۴ ل، تخم خرفه ۲ ل، تخم گشنيز ۲ ل (دوبار)

– در ۸/ ۲/ پوست بيد ۳ ل، برگ اكاليپتوس يك ل، زوفا يك ل، (۳ بار)🔺🔺🔺
– در ۱۲/ ۲/ ريشه كاسنى ۲ ل، اصل السوس ۲ ل، عناب ۲۰ دانه و گل گاوزبان يك ل.🔺🔺🔺🔺
– تخم خرفه ۲ ل، تخم خربزه ۳ ل، تخم خيار ۲ ل، (۳ بار)🔺🔺🔺🔺
– ۲/۸، ريشه كاسنى ۳ ل، پوست بيد ۳ ل، عناب ۲۰ دانه اصل السوس ۲ ل، زوفا يك ل (۲ بار)
بهبودى زياد در حال بيمار پيدا شد و تخفيف كلى حاصل گرديد.😊😊

– در ۲/ ۲۸ بيمار دچار اسهال گرديد. روغن بادام شيرين ۱۶ ل، داده شد.

ضمنا ريشه خطمى ۵ ل، گل خطمى ۲ ل، گل پنيرك ۲ ل، و بزرك سفيد ۵ ل تجويز شد كه آنها را جوشانيده و لعاب آن را ميل نمايند. بمدت دو روز از اين دارو استفاده نموده و بهبودى يافت در نتيجه معالجات مدت عادت كمتر و درد آن نيز كم شد و بطور كلى حال عمومى بهتر گرديد «۱»😃😃😃
– در ۲۴/ اين‏بار عادت هشت روز طول كشيد و خون كمتر بود. تنگى سينه خيلى كم شده و مزاج هم لينتى يافت.♥️♥️
– در ۴/ ۳/ روز گذشته تنگى سينه بروز كرد كه خيلى ضعيف بود و بدرستى محسوس نشد.
🔹🔹🔸🔹🔹
– در ۱۱/ ۳/ حال بيمار بسيار خوب شد از روزى كه به درمان پرداخته تاكنون سه بار تنگى سينه بروز كرده و هربار يكى دو ساعت طول كشيده ولى خيلى سبك بوده است.
با وجود آنكه بيمار به عكس گذشته پرهيز نمى‏كند تا اين حد بهبودى يافته است.
✔️- پوست هليله زرد ۳ ل، ريشه كاسنى ۲ ل، پوست بيد ۳ ل، زوفا يك ل، اصل السوس ۲ ل عناب ۱۰ دانه (۳ بار).
✔️- تخم كاسنى ۲ ل، تخم كشوث ۲ ل، تخم خيار ۲ ل، تخم خربزه ۲ ل، (۳ بار)
در ۲۱/ ۳/ ۲۸ اين‏بار بيمار پس از ۲۲ روز قاعده شد. اظهار مى‏داشت كه مقدار خون نسبتا كمتر است و درد زير دل هم كمتر شده است.
دستوراتى از قبيل شير خنك‏هاى موافق و جوشانده‏هاى مناسب گرفته و به كاشان رفت و قرار شد بعد از ماه مبارك رمضان اگر لازم باشد بار ديگر براى ادامه درمان مراجعه نمايد♥️♥️♥️

@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.