معده

معده

#گوارش_شناسی در حالات #معده
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺

ابو على سینا در مقدمه بیماریهاى معدى پاره اى مطالب راجع به تشخیص امراض معدى نوشته که «ذخیره خوارزمشاهى» و «طب اکبرى» بدان اشاره اى نکرده اند. بنابراین لازم مى دانم این موارد را نیز یادآور شوم:

چگونه مى توان به وضعیت معده پى برد؟

@ntebesonati
۱⃣ از طریق غذا (با صرف غذا مى توان از وضعیت معده باخبر شد و دانست که علل آن چیست و چگونه خوراک را تحمل و هضم مى نماید. همچنین است تمایل به آب یا بى میلى بدان).

۲⃣از حرکات، اضطراب، خفقان، آروغ، فواق، زبان و طعم و بوى دهان، خشکى و ترى و خشونت و نرمى زبان.

۳⃣ از رنگ و رخسار و بار زبان و بازآمدن غذا به دهان.

۴⃣ از قى و قراقر شکم، مدفوع و صداى گازهایى که از شکم خارج مى شود.

۵⃣ از دردها و آلامى که با مشارکت اعضاى دیگر در معده پدید مى آید.

۶⃣ از سازگارى و عدم سازش غذاها، مشروبات و ادویه.

۷⃣ از کاهش اشتها از حد متعارف که دلیل بر ضعف آن مى شود.

۸⃣ از رنگ و بوى مدفوع

@ntebesonati
ادامه دارد……
استفاده از این نسخ باید با تجویز حکیم حاذق انجام شود.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.