ناباروری و مشکلات رحمی

ناباروری و مشکلات رحمی

🌸 #نازایی 🌸

مشکلات #رحمی :
@mktebesonati
🚺 رحم از دیدگاه طب سنتی عضوی گلابی شکل است که به
قسمت بالایی آن غور رحم «فوندوس» و به قسمت پایین و تنگ آن منحور و برخی غم رحم «سرویس» می گویند
@mktebesonati
🖋قسمتی که در زیر غم قرار دارد عنق یا گردن رحم«واژن» نامیده میشود.
به دهانه ورودی واژن هم دهانه رحم گفته میشود

.در علل رحمی نازایی، علل مربوط به غم رحم و خود رحم ذو واژه مشترکا بحث میشود

.علل رحمی را میتوان با دو دیدگاه مشکلات ساختمانی و اختلالات عملکرد رحم مورد بررسی قرار داد.
@mktebesonati

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.