نابینایی،رطوبت_سر،خشکی_بینی

نابینایی،رطوبت_سر،خشکی_بینی

💕🌿💕🌿💕🌿💕🌿💕🌿💕
💢#نابینایی، #رطوبت_سر، #خشکی_بینی 💢
🔮 بیمار مرد
♻️ معاینه :
✔️ چشم بواسطه فشار از داخل برآمده و حدقه آن گشاد بود و خيلى بدشوارى فرق رنگ سفيد و سياه را مى‏داد.
✔️ زبان از باره زردرنگى مفروش بود. شكم اندكى برآمده و نفخ و تشنج داشت. دردى در ناحيه راست روده حس مى‏كرد. همچنين ناحيه سيگموئيد نيز حساس بود. رنگ بدن پلاسيده و پژمرده بنظر مى‏رسيد.
☘️🌹☘️🌹☘️🌹☘️🌹☘️🌹☘️🌹
🌺 تشخيص‏

✔️ علت را از” سردى و رطوبت مزاج” و” باد بواسير” و سوء مزاج ارثى فهميدم. زيرا بيمار اظهار داشته بود:” يكى دو روز خوراك‏هاى رطوبى خوردم و صبح كه از خواب برخاستم يك چشم را نابينا يافتم.” اين دليل آنست كه رطوبت و ماده سوء مزاج ارثى (و باصطلاح قديمى‏اش باد) در اينجا متمركز شده است.
🔹سوراخهاى بينى خشك هستند. مخصوصا بينى راست كه گاهى اندكى خون از آن مى‏آيد.
🔹زكام زياد مى‏شوم.
🔹لثه‏هايم سالها چرك كرده بودند كه ناچار به كشيدن دندانها شده‏ام.
🔹 لوزتين را عمل كرده‏اند.
🔹 روحيه شادى ندارم و پيوسته اندوهگين هستم.
🔹ميلى بكار ندارم.
🔹 معده‏ام چنگ مى‏زند و درد مخصوص مى‏گيرد. براى رفع آن مجبورم هرآن چيزى بخورم.
🔹اشتها به غذا ندارم.
🔹اغلب از دهانم آب تراوش مى‏كند.
🔹 مزاج روزى يك بار بسختى عمل مى‏كند كه آنهم با تشنج همراه است ازاين‏رو مدفوع تكه‏تكه دفع مى‏شود.
🔹ادرار كم است.
🔹 بدن سنگين است. در راه رفتن زود خسته مى‏شوم. بدان ماند كه بار گرانى را مى‏كشم.
🔹 اغلب در خواب تكان و ارتعاش دست مى‏دهد كه پريشان از خواب بيدار مى‏شوم.
🔹چون بايستم پاشنه پا درد مى‏گيرد و بناچار به پنجه پا تكيه مى‏دهم.
☘️♦️☘️♦️☘️♦️☘️♦️☘️♦️☘️♦️
🌺 درمان‏

🔸 مرزنجوش ۱ ل، بسفايج ۳ ل، سنبل الطيب ۱ ل، پوست هليله ۴ ل داده شد كه آنها را جوشانيده و ميل كند.
🔸 خاكشير روزى يك قاشق سوپخورى بطور مرتب در آب گرم آميخته و بنوشد.
🔸 تخم خربزه ۳ ل، تخم گرمك ۲ ل، تخم كشوث ۲ ل، تخم كدوى شيرين ۲ ل، را شيره كشيده ميل كند.
🔸 روغن احمديه به بينى او ريخته شد.
.
🔸مدتی بعد، ضمن مراجعه اظهار داشت با پيروى از دستورات لينتى در مزاج پيدا شده و آثار بهبودى در خود مى‏بينم.
🔸در اينجا داروئى لازم بود كه رفع همه اين عوارض را نمايد. لذا مقل ازرق را كه داراى اين خاصيت مى‏باشد تجويز نمودم كه علاوه بر داروهاى قبلى روزى يك مثقال از آن بخورد.
🔸چندروز بعد، با استفاده از داروها حالت نشاط و انبساطى به او دست داده بود. مزاج بعكس سابق كه يكبار آنهم با تشنج و سختى و تكه‏تكه دفع مى‏نمود روزانه دوبار عمل مى‏كند تشنجى ندارد و مدفوع پيوسته است.
🔸ترشح آب از دهان متوقف گشته. معده ديگر چنگ نمى‏زند و هربار نياز به خوردن ندارد ادرار زياد و اشتها بهتر شده است. در راه رفتن احساس خستگى نمى‏نمايد. درد پاشنه پا برطرف و ديد در چشم پديدار گشته است. داروها تكرار شد. ريشه توت سفيد به آنها اضافه گرديد. روغن احمديه دادم كه همه‏روزه به بينى خود بريزد.
🔸چندی بعد، آقاى چ، چ. بيمار ديگرى را بنزدم راهنما شد. اين‏بار برآمدگى چشمش خيلى كم گرديده بود بنحوى كه برآمدگى چشم ناشى از فشار بدشوارى تشخيص داده مى‏شد. حدقه چشم هم تنگ‏تر شده و ديدش بيشتر گرديده بود. حالات بيمار روى‏هم‏رفته خيلى بهتر بنظر مى‏آمد.
☘️♦️☘️♦️☘️♦️☘️♦️☘️♦️☘️♦️
🔸یک هفته بعد، در معاينه حال بيمار باز هم بهتر شده. نيمه خارجى چشم بهتر از نيمه داخلى مى‏ديد.
🔸۲۰ روز بعد، مجددا به مطب آمد. بسيار از حال خود راضى بود. اظهار داشت روغن بينى را همه‏روزه در بينى مى‏ريزد. يك روز پس از ريختن روغن بقدر يك استكان آب از بينى جارى شده و موجب راحتى و آسايش او گرديده است. مى‏گفت روز به روز ديد چشم بيشتر مى‏شود. نسخه تجديد شد.
🔸چندى قبل ملاقاتى از او كردم. اظهار داشت اكنون خطوط درشت را با اين چشم مى‏خوانم حال مزاجيم بسيار خوب شده است. نيروى جوانى كه خموده و سست بود بحال اول برگشته است. بعلاوه اغلب روزهاى جمعه بشكار مى‏روم. سبك و چابك شده‏ام و هيچ خسته نمى‏شوم.

🔸خاكشير را همه‏روزه مى‏خورد و مقل ازرق را هم اغلب روزها مصرف مى‏كند جوشانده‏ها، شيره خنك و نيز ريشه توت سفيد را گهگاه ميل مى‏كند.
🔸مدتی بعد، به مطب آمد. اظهار داشت مدت دو ماه است داروها را ترك نموده‏ام.
🔸فقط گاهى خاكشير را مى‏خورم. حال چندى است بينى‏ام خشك شده.
🔸در معاينه از آن چشمى كه بيمار بود و ديد نداشت، كمى برآمدگى eimlathpoxE بنظر مى‏آمد ولى ديدش خوب بود.
☘️♦️☘️♦️☘️♦️☘️♦️☘️♦️☘️♦️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.