نقرس

نقرس

نقرس😱😱😱

بیمار زن ۶۰ ساله

معاینه ✨✨ طبيعتى سرد و بلغمى يكباره از هر دو چشم نابينا گرديد.😱
احساس سنگينى در سر مى‏نمود. بعيادتش رفتم بيمارى را سكته ناقص تشخيص دادم.

⚡️ درمان-⚡️ كپسولى مركب از صبر زرد و جوش شيرين دادم، «۱» تا خون را از سر متوجه پاها نموده و سموم را از راه روده دفع كند. هليله سياه تجويز نمودم كه تصفيه خون نمايد.😊😊

داروها اثر خود را بخشيد. رفته‏رفته روشنائى و ديد در چشمان پديدار گرديد بنحوى كه يك چشم بطور كامل و چشم ديگر بطور نصفه ديد پيدا كرد. نتيجه آنكه بيمار نامه مى‏نوشت و
مى‏خواند و نقاشى مى‏كرد و نيز بدون يارى ديگران در باغ گردش مى‏نمود.🙂🙂

بستگان و اطرافيان بيمار براى سرعت بخشيدن در تتمه درمان به اصرار او را نزد پزشكان سرشناس ديگرى هدايت كردند. هريك از آنان تشخيصى داده و معالجاتى نمودند.
پس از چندى دوباره سكته عارض شد. بالاخره با بيش از يك سال معالجات گوناگون و با همراه شدن ورم كليه و كبد و اورمى بيمار درگذشت.😔😔😔

✨✨✨✨

@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.