نیر اعظم

نیر اعظم

کتاب نیراعظم🌟
دارای یک مقدمه، دو بخش و یا به تعبیر مؤلف، دو تعلیم و خاتمه است.
📝مقدمه، خود، دارای چند بخش به عنوان فائده است و در آن به بعضی از مسائل کلی و پیش درآمد مباحث نبض پرداخته می‌شود.

📜تعلیم اول، در بیان اجناس ده گانه ادله نبض و اسباب آنهاست. مؤلف در این قسمت، هر جنس از اجناس ده گانه را به صورت جداگانه معرفی کرده و توضیح می‌دهد. 

📜تعلیم دوم، به بیان اقسام نبض مرکب اختصاص دارد. این بخش خود به دو قسم تحت عنوان مقاله تقسیم می‌شود. 

📜مقاله اول، در بیان اقسام نبض مرکب به اعتبار عظم و صغر و ضعف و بطؤ و تواتر و سرعت و تفاوت و صلابت و لین و امتلاء و خلا حسب ترکیب ثنایی و ثلاثی و رباعی و خماسی و سداسی است. 
این مقاله، خود، مشتمل بر پنج فصل است و در هر فصل، اقسامی از نبض مرکب بیان می‌شود. 

📜مقاله دوم، در بیان اقسام نبض مرکب مختلف است. در این مقاله، چهارده قسم نبض مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
خاتمه، مشتمل بر بیان تفاوت دیدگاه مؤلف با ابوعلی سینا و مؤلف «کامل الصناعة» در پرداختن به اقسام نبض امزجه و فصول و بلدان و سحنه و… است. 

در این بخش، مؤلف، با تنظیم جداولی جایگاه این اقسام از نبض را در کتاب مشخص کرده است. 

چنان که در ابتدا گفتیم و مؤلف نیز در خطبه آغازین تصریح کرده، مبحث نبض از مهم‌ترین مباحث شناخت بیماری‌ها است. 
از سویی، گوناگونی مباحث و وجود اصطلاحات و تعابیر فراوان در این مبحث، باعث شده که نبض، از جمله مشکل‌ترین مباحث طب سنتی تلقی گردد، چنان که ابوعلی سینا نیز به این مطلب تصریح نموده است. 
با این حال، کتاب «نیر اعظم»، بسیاری از این سختی‌ها را هموار نموده است. حکیم محمداعظم خان، از سویی کوشیده که مهم‌ترین مباحث نبض را مطرح کند و چیزی را از قلم فروگذار ننماید و از سویی با ترتیب منطقی، هر مبحث را در محل خودش مطرح کرده و این باعث شده کسی که به این اثر مراجعه می‌کند دچار سردرگمی نشود.
ویژگی دیگراین اثر، خلاصه بودن آن است.
این اثر، بر خلاف دیگر آثار حکیم محمداعظم خان، خالی از نقل اقوال دیگر و مناقشه با پزشکان دیگر است و این کار، حجم کتاب را کمتر و یادگیری مطالب آن را آسان تر نموده است.

📚@ketabetebi 👈🏃

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.