هلیله چینی

هلیله چینی

#هلیله_چینی
@makhzanoladviyah
🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸🍁

📕میگویند که ::از قسم #هلیله کابلی است ومایل به سبزی وسیاهی وکوچک مایل
به تدویر کم گوشت بزرگ دانه وبه قول شیخ ✍️ بهترین نوع آن نوک دارسنگین است

✅وآن در افعال از کابلی ضعیف تر است .

📕وگویند که آن:: قلیل الوجود وبا وجود سایر هلیله جات آنرا نباید استعمال(بکار بردن)کرد.

✅وچون هرروز مربای آنرا یک عدد بخورند وتا یک سال مداومت بر آن داشته باشند
✅جهت حفظ #سیاهی #مو👌

✅ و #تقویت #معده

✅و #هضم غذا

✅وباز کننده #انسداد #بلغمی

✅و #تشدید پرز #معده

✅و #نفع #بواسیر کند
وباقی افعال مثل سابق است.
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸🍁
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.