ورم کلیه

ورم کلیه

ورم کلیه
😱😱😱😱😱
ذات الریه، ذات الجنب
بیمار مرد ۳
معاینه
📌📌📌📌📌
بعد از ذات الریه دچار ذات الجنب چركى سينه راست مبتلا گرديدن که حتی با عمل جراحی و برداشتن دنده دوباره از محل عمل چرک خارج میشد بیمار به هیچ وجه نمى‏توانست حركت كند. هميشه به كرسى تكيه مى‏داد و اين وضعيت آسايشى برايش فراهم مى‏نمود.
💢💢💢💢💢
. بيمار نفس تنگى مى‏نمود. بويژه شبها تنگى نفس شدت مى‏يافت
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
درمان- نخست دستور دادم مقدارى سير را كوبيده در شير بجوشانند و قدرى عسل بر آن افزوده كم‏كم به بيمار بخورانند. زيرا اين دارو بهترين ضدعفونى‏كننده ريه و روده و يارى‏دهنده لينت مزاج بوده و دافع” بلغم” (سمومات) و محرك عمومى بدن و مدراست.
✳️✳️✳️✳️
بدستور رفتار شد. مزاج اندكى لينت يافت و ادرار بيشتر گرديد. پس از دو روز آب پياز نيز چند مثقالى آميخته با شربت قند بر دستور پيشين افزوده شد. در نتيجه ادرار بيشتر و بهبودى زيادتر گرديد.
⚜️✨⚜️✨⚜️✨⚜️
بار ديگر به عيادت بيمار رفتم. آب هويج خام بميزان دو استكان در روز و مرباى انجير هم تجويز شد. بعلاوه دستور دادم مقدارى انجير را در شير پخته به بيمار بخورانند.
🔴🔴🔴🔴
انجير
هم مدر و هم ملين طبع و ضدعفونى‏كننده روده و خارج‏كننده” بلغم” سينه و مصلح آن بوده و هم مواد غذايى و نمك‏هاى معدنى لازم را ببدن مى‏رساند. گاه انجير را با شيره انگور پخته مى‏خورد و يا شيره انگور را بطريقى ديگر مورد استفاده قرار مى‏داد. همچنين آب هويج كه در خواص نظير انجير بوده و مصلح كبد است نيز به بيمار نوشانيده مى‏شد كه موجب باز شدن رنگ رخسار او گرديد.🍁🍁🍁🍁🍁

در ديدارى ديگر آب ترب هم روزانه يكى دو استكان تجويز نمودم. سپس آب شلغم افزوده شد. نيز دستور دادم اسفناج را پخته بورانى يا خوراكى موافق حال و ذائقه او تهيه نمايند كه هم ملين طبع و هم مدر بود و ضمنا مواد لازم بدن را بدو مى‏رسانيد. آثار بهبودى روز به روز بيشتر مى‏شد. رنگ بدن روشن و خيز آن كمتر گرديد. بيمار مى‏توانست به وضعيتى كه مايل بود بخوابد.✳️✳️✳️✳️✳️
دستور دادم انجير را بيشتر بخورد تا لينت مزاج زيادتر گردد. با اين دستور شكم براه افتاد. براى اصلاح و مرمت كليه و كاستن آلبومين و بهبودى مجارى ادرار گفتم چند مثقال كنجد را كوبيده با شيره انگور بجوشانند و به بيمار بخورانند كه هم مصلح بسيار خوبى براى سينه بوده و هم رفع برونشيت و اخراج بول مى‏نمايد. بدن را فربه و روده را نرم مى‏كند بويژه راست روده را. بعلاوه گفتم مقدارى كشمش هم در روز بخورد تا بر چاقى بدن بيفزايد و سينه را اصلاح نمايد و خيز بدن را كم و بول را براند.
🌀🌀🌀🌀🌀
در اثر معالجات، چرك كم‏كم رو به كاهش گذارد. از خيز بدن كاسته شد و حال عمومى بيمار رو به بهبودى رفت. سپس با گذشت كمتر از دو ماه چرك بكلى قطع گرديد. بيمار سلامت خود را بازيافت و بحال عادى درآمد و فقط نقاهت داشت.🔶🔷🔶🔷🔶
دستور دادم بيمار را به ييلاق بردند. در آنجا تمرين تنفس مى‏كرد و حمام آفتاب مى‏گرفت. هر بامداد قدرى راه مى‏رفت. با اين روش حال او خوب شد. بعدا دردى در ناحيه پا پديدار گشت كه گويا مربوط به سياتيك بود. مراتب را باطلاع اينجانب رسانيدند. دستوراتى دادم كه مفيد واقع نگرديد. بالاخره به تجويز روستائيان علف پونه را كوبيده روى محل درد و در مسير عصب بستند. جاى آن ورم كرد و سپس تاول درشتى زد. پس از تركيدن آب زيادى از آن خارج شد و درد بكلى خوب شد.✅✅✅✅
يادآور شوم كه در اين اواخر ضمن درمان گاهگاهى روزانه ۵۰ تا ۷۰ سانتى‏گرم كلرور دوكلسيم هم به بيمار مى‏دادم. در هنگام نقاهت نيز برخى از شربت‏هاى مقوى از قبيل هموگلوبين تجويز نمودم.
🌺🌺🌺🌺
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.