ورم کلیه_ذات الریه_ذات الجنب

ورم کلیه_ذات الریه_ذات الجنب

شفا یافتگان در طب سنتی
🌹هو الشافی 🌹
🌻ورم کلیه 🌻
🌻ذات الریه ذات الجنب 🌻
🌻بیمار مرد «۳»🌻
معاینه : 🛌
😷بیمار بعد از ذات الریه دچار ذات الجنب چرکی سینه راست مبتلا گردیدن که حتی با عمل جراحی وبرداشتن دنده دوباره از محل چرک خارج میشد بیمار به هیچ وجه نمیتوانست حرکت کند همیشه به کرسی تکیه میداد واین وضعیت آسایشی برایش فراهم می نمود
بسیار تنگی نفس داشت وبه ویژه شب ها تنگی نفس شدت میگرفت
درمان 💊👈نخست دستور دادم 😎 مقداری سیر کوبیده در شیر بچوشانندوقدری عسل بر آن افزوده کم کم به بیمار بخورانند زیرا این دارو بهترین ضد عفونی کنده ی ریه وروده ویاری دهنده لینت مزاج بوده ودافع بلغم «سمومات »و محرک عمومی بدن ومدراست
به دستور رفتار شد مزاج اندکی لینت یافت وادرار بیشتر شد پس از دو روز آب پیاز نیز چند مثقالی آمیخته با شربت قنذ بر دستور پیشین افزوده شد در نتیجه ادرار بیشتر وبهبودی زیادتر گردید
بار دیگر به عیادت بیمار 🤒رفتم 🍓🍒🍎🍊🍑🍍🍌🍐🤓آب هویج خام 🍹دو استکان در روز ومربای انجیر هم تجویز شد بعلاوه دستور دادم مقداری انجیر را در شیر پخته 𑨨ه بیمار بخورانند
انجیر😋هم مدر وهم ملین طبع وضد عفونی کننده روده وخارج کننده ی «بلغم»سینه و مصلح آن بوده وهم مواد غذایی ونمک های معدنی لازم را به بدن می رساند ،گاه انجیر را با شیره ی انگور پخته میخورند یا شیره ی انگور را به طریق دیگر مورد استفاده قرار میدهند وهمچنین آب هویج که در خواص نظیر انجیر بوده ومصلح کبد است نیز به بیمار نوشانیده میشود که موجب باز شدن رنگ ورخسار او 👴🏻 گردید
در دیداری دیگر آب ترب هم روزانه یکی دو استکان تجویز کردم .سپس آب شلغم افزوده شد ونیز دستور دادم اسفناج 🍃را پخته بورانی یا خوراکی موافق حال و ذائقه ی او تهیه نمایند که هم ملین طبع وهم مدر بود وضمنا مواد لازم بدن را به میرساند💪🏻 آثار بهبودی روز به روز بیشتر میشد رنگ بدن روشن وخیز آن کمتر گردید بیمار میتوانست به وضعیتی که مایل بود بخوابد😴
دستور دادم انجیر را بیشتر بخورد تا لینت مزاج زیادتر گردد با این وضعیت شکم به راه افتاد .برا اصلاح ومرمت کلیه وکاستن آلبومین وبهبودی مجاری ادرار گفتم چند مثقال کنجد را کوبیده وبا شیره انگور بجوشانند وبه بیمار بخورانند که هم مصلح خوبی برای سینه بوده وهم رفع برونشیت و اخراج بول مینماید بدن را فربه وروده را نرم میکند بویژه راست روده را .بعلاوه گفتم مقداری کشمش هم در روز بخورد تا بر چاقی بدن بیفزاید وسینه را اصلاح نماید وخیز بدن را کم وبول را براند
در اثر معالجات چرک کم کم رو به کاهش گذارد. از خیز بدن کاسته شد وحال عمومی بیمار رو به بهبودی رفت سپس با گذشت کمتر از دو ماه چرک به کلی قطع شد بیمار سلامت خود را باز یافت به حال عادی در آمد وفقط نقاهت داشت
دستور دادم بیمار را به ییلاق بردند در آنجا تمرین تنفس میکرد وحمام آفتاب میگرفت .هر بامداد قدری راه میرفت با این روش حال او خوب شد .بعدا دردی در ناحیه پا پدیدار گشت 😫دستوراتی دادم که مفید واقع نشد 🤔بلاخره به دستور روستائیان علف پونه را کوبیده وروی محل درد ودر مسیر عصب بستند .جای آن ورم کرد وسپس تاول درشتی زد .پس از ترکیدن آب زیادی از آن خارج شد ودرد به کلی خوب شد یاد آور شوم که این اواخر ضمن درمان گهگاهی روزانه ۵۰تا ۷۰سانای گرم کلرور دو کلسیم هم به بیمار میدادم در هنگام نقاهت نیز برخی از شربت های مقوی از قبیل هموگلبین تجویز نمودم 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.