پرسیاوشان

پرسیاوشان

#پرسیاوشان
☘️☘️☘️☘️
این گیاه بر لب جوی ها و حوض ها و داخل چاهها می روید ،برگهای آن مانند گشنیز تر است.
طبیعت:معتدل مایل به گرمی و خشکی.

افعال وخواص:ملطف،مفتح،منضج،محلل ،مجفف)از بین برنده رطوبات( ، سده گشا،آشامیدن جوشانده آن جهت اسهال صفراوی ،سوداوی و بلغم معده و امعاء،دفع جفت بعد زایمان ،باز کننده حیض و ادرار نافع می باشد .
ضماد آن برای سردرد نوع سرد و ضماد پخته آن به همراه روغن جهت داءالثعلب ،زخم شقاق مقعد، انواع آبله استفاده می شود.
طلای تازه آن رابر روی زخمهای سخت از جمله زخم گاز گرفتگی سگ هار و داءالثعلب به کار می رود .و طلای کوبیده آن با مغز ساق گاو برای سردرد بسیار توصیه شده است.
ضماد سوخته آن برای جلوگیری از ریزش مو و رویش مجدد مو
شیاف آن با مر مکی جهت رفع عفونت و رطوبت رحم بسیار توصیه شده اند.
مضر:برای عملکرد طحال
🍃🍃🍃🍃🍃
مصلح:گل بنفشه واصل السوس

join us👇👇👇

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.