پودر صداع

پودر صداع

🌼پودر #صداع
@ntebesonati
🌼خواص دارو
رافع انواع سر درد.

🌼اجزاى دارو
@ntebesonati
عنّاب، ريشه شيرين بيان، گل بومادران، تاجريزى (مكد ۱۰ واحد) ؛ گل زوفا، برگ آويشن، مرزنجوش، پرسياوش، گل خطمى، رازيانه (مكد ۵ واحد) ؛ زنجبيل (۱ واحد).
🌼شيوه ساخت دارو

همه اجزا نيم كوب شوند.
🌼زمان و مقدار مصرف
@ntebesonati
براى هر بار مصرف (هر ۸- ۱۲ ساعت)، يك قاشق غذاخورى از پودر را در يك و نيم ليوان آب به مدت ۱۰ دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.

🌼دارونامه طوبا🌼
@ntebesonati

استفاده از این نسخ باید با تجویز حکیم حاذق انجام شود.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.