پوست

پوست

کرم_معطر_پوست
🔆🔆
✍موادلازم

🦋 گلبرگهای گلسرخ یک استکان
🦋روغن زیتون ۴ ق غ
🦋موم صاف شده ۱ ق غ
🦋آب مقطر
👈روغن زیتون طبیعی را با حرارت مستقیم بخارآب گرم کنید
👈گلبرگهای گلسرخ را در آن بریزید
👈درظرف رابسته و چند روز را کنار بگذارید
👈گاهگاهی مخلوط رابهم بزنید

🎯زمانی که بوی گل سرخ از روغن به مشام رسید روغن را از صافی عبوردهید

👈موم رادرظرفی با حرارت بسیارملایم به حالت روان درآورید سپس روغن گیاهی راوارد موم کرده آنقدر بهم بزنید تایکدست شود و آب راقطره قطره اضافه کنید که به حالت خمیری درآید حال کرم آماده شده
⚠️درظرف دردارنگهداری شود
🔆🔆
@tebesonati🇮🇷🇮🇷

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.