چشوم (چاکسو)

چشوم (چاکسو)

چشوم (چاکسو)

👈چاکسو اسم هندی است و #چشخام یا ارادی الو به معنی دشتی گویند زیرا گیاهی خودرو و وحشی است و شکننده ی امراض #چشم.

🍃 برگ آن شبیه به برگ زیتون و از آن درازتر و کلفت تر اما کمی نرم تر است .

🌿🌿شاخه هایش باریک و عمود مثل اذخر(به فارسی کاه مکه یا گربه ی دشتی)در اطراف شاخه نزدیک به برگ ها تخم رشد می کند
✅گرم و خشک در دوم است #سنگ شکن #ادرار آور و #مدر حیض(قاعده آور)و رفع کننده ی #نفس تنگی و #بواسیر است .

✅ تخم آن اگر پوست کنده شود برای بیماری های #چشم بسیار سودمند است .
❌اما مضر صلب(پرده ای از پرده های هفت گانه ی چشم).❌

⬅️و مصلح آن پنبه دانه است.

سرمه کردن آن البته پوست کنده جهت بیماری های چشم مانند ورم و درد و نوعی #ورم دموی که در پلک و #سفیدی چشم پدید آید و کل حدقه را در بر می گیرد مخصوصا در اطفال شایع است بسیار سودمند می باشد .
✅نافع برای از بین بردن گوشت زائدی که در درون پلک چشم یا حلقه ی دور چشم رشد می کند و ملتهب می شود یعنی همان ورم ملتحمه ی چشم که در زبان هندی به کوکره معروف است .

✅#چشخام ⏪دانه ای است به اندازه بهدانه،ومثلث شکل🔻.
✅سیاه رنگ ونرم ولطیف وبراق .
✅بهترین آن بزرگ دانه وسیاه وبراق است.
🔰حجازی آن⬅️گرم وخشک دردوم و.
🔰گویند📚درسوم.

✅مقوی باصره(#بینایی).
نافع⏪دمعه(آبریزش #چشم).

🍜مدبر آن:(تدبیر شده اش برای چشم)⬅️با زعفران💥ومامیران چینی وشکرطبرزد درتحلیل وجلای آن می افزاید.

✅ضماد وذرور(دوای خشک وساییده شده اش)آن درامراض #چشم نفع زیادی دارد.
✅واخراج خاشاک چشم وبرطرف کردن پرده ی روی چشم وتاریکی چشم از آن میکند.
✅وچون مقشر کرده (پوست جدا شده)آن با نبات ساییده شود ودر رمد(دردچشم)خصوصاً دراواخر بیماری به چشم بکشند بسیار نافع است.👌👌

✅ضماد آن⏪نافع #جراحت قضیب(آلت مردانه.)واعضای دیگر و #جذام است .👌
✅وطریق داخل کردن آن درادویه چشم آن است که آنرا یک ساعت درآب جوش دهند وپوست سیاه آن دور کرده خشک نموده بکاربرند. وبعضی درآب تر کرده مقشر(پوستش راجدا میکنند)مینمایند.

✅طریق مدبر کردنش⬅️آن است که در جوف(درون،شکم)پیاز یاخمیرگذاشته وروی آتش پخته پس بیرون آورده و مقشر کرده واستفاده مینمایند .
✅واگر این مدبر شده را بانبات وزعفران ویا مر(داروی گیاهی)آن مرتب به چشم سرمه کنند دراکثر امراض چشم اثرقوی دارد

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۱ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

  1. ناشناس
    4:11 2019/05/08

    برای لاغری خوب است