چوب چینی

چوب چینی

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۰۵٫۰۸٫۱۶ ۱۲:۱۸]
#چوب چینی
ریشه ای است سرخ و گلابی رنگ و اندک شیرین بخصوص تر و تازه آن که در اکثر کوهستانهای چین و کنار آب وچشمه ها می روید.

خواص :

⭐️مرکب قوا هست

⭐️طبع :مایل به گرمی و خشکی ،کهنه آن خشکی بیشتر دارد تا گرمی ،تر وتازه آن گرم و تر است با خشکی بسیار کم.
✍️چون رطوبت اضافه دارد زود آنرا کرم می خورد بایستی در عسل یا شکر نگهداری کرد.😕😕😕

⭐️ملطف و مفتح سدد هست
⭐️ محلل فضولات
⭐️معرق
⭐️مصفا خون و ارواح
⭐️خواب آور
⭐️سریع نفود به اعضا و دورترین نقاط بدن و عروق تنگ
⭐️افزاینده حرارت غریزی
⭐️مقوی اعضا رییسه ، معده و باه
⭐️مدر بول ،حیض
⭐️خشکاننده رطوبات غریبه به خاطر خاصیت قبضی که دارد

ادامه دارد…..👈👈
join us:➡️➡️➡️

@makhzanoladviyah

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۰۵٫۰۸٫۱۶ ۱۲:۱۸]
#چوب چینی
✍️ادامه مبحث:

⭐️اکثر امراض سودایی و دموی محترقه (همراه با فکر وخیال باطل وبیهوده )را مفید است.
⭐️ در تصفیه خون و سایر اخلاط و تفرقه هر یک ، از آن چیزی بهتر نیست.

⭐️نافع جذام و سفیلیس و اکثر زخمهای علاج ناپذیر و جدی جوشش ها و قوبا و جرب و اکله و بروز نمودن حصبه و گره های سفت وسخت ، ورمهای سفت سودایی و سرطانها و بهق و برص سوداوی و سرخ وسیاه داءالثعلب ، داالحیه و دالفیل و جراحات مزمنه
⭐️ رافع سردرد مزمن سودایی و شقیقه و مواد نزله مزمنه

⭐️دافع زکام و اختلاط ذهن و سبات(صعود بخارات به بالا و تصرف و اختلال در حواس) و اقسام جنون، مالیخولیا و مانیا و فالج

⭐️کاربردهای دارویی:

🔻تشنج امتلایی و سل
🔻یرقان سیاه
🔻امراض مقعد و بواسیر
🔻زخم های کلیوی ومثانه
🔻بی اختیاری ادرار
🔻امراض رحم ،نازایی
🔻درد مفاصل و سرین و
عرق النساء؛نقرس

🔻و در کل امراض سوداییه بلغمیه مزمنه وسایر دردهای سوداوی
📢موثر جهت ترک افیون

🔻دفع سمیت اخلاط فاسده محترقه
🔻برگرداننده قوه باه مایوسین.

🔻در مسایل جنسی قوی اثر

🔻آب جوشانده آن مستعمل در اکثر امراض ( نحوه آماده سازی در اکسیر اعظم آمده )

⭐️با ادویه و دارو های هر بیماری می تواند همراه شود

📢📢 در آخر جوانی و شروع سن پیری توصیه به مصرف آن شده است. وبهترین فصل برای مصرف آن در اواسط فصل بهار و اوایل پاییز است.
⭐️در سرما و گرما سخت نباید استفاده کرد.

🤔 در زمان مصرف وبعد از آن پرهیز ات زیر رعایت شود:

⚡️ترشی
⚡️لبنیات
⚡️نمک
⚡️آب سرد
⚡️میوه های تر
⚡️و نفاخها چون بقولات وحبوبات نباید خورد
⚡️جماع غسل ونوشیدن آب سرد
⚡️رسیدن هوای سرد به بدن

😕برای بلغمی ها و اطفال هم خالی از ضرر نیست

😕 مضر در محرورین و جوانان و بلاد و فصول گرم
⭐️جرم چوب چینی مسدد و قوی التجفیف است مگر تازه آن
خواب آور و مسکن.
📣تازه آن در درمان امراض بلغمی چندان فایده ای ندارد.

⭐️بدل آن:ریشه کاکنج و اسگند
😀 جالب است بدانید یک مدل دیگه هم دارد که به نام چوب چینی خطایی شناخته می شود. که بعضی قویتر از چوب چینی می دانند.

💥💥join us:👇👇👇

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.