کاسنی

کاسنی

🌟🌿🌟🌿🌿🌟🌿🌟
@makhzanoladviyah
#کاسنی

👈به فتح (کاف) و (الف) و سکون (سین) و کسر( نون )و سکون (یا).

👈اسمی فارسی است که در هندی نیز به همین نام مشهور است.
👈به عربی⬅️ هندبا
👈فارسی⬅️ کسناج و انطونیا
👈رومی⬅️ اندیقیا.

✅گیاهی است که در بیشتر سرزمین ها می روید.

✅گل آن لاجوردی و در طعم آن اندکی تلخی وجود دارد.

✅دارای اقسامی است از جمله خودرو (وحشی )و بستانی که هر یک از اینها نیز، خود دارای انواعی است.

✅کاسنی بر حسب اختلاف و تغییر هوا و مکان و فصل، در طعم و رنگ و طبع،دارای تفاوت هایی است.

✅نوع بستانی آن شبیه به کاهو و برگش پهن است.

✅به قول شیخ الرئیس 📚دارای انواع وحشی و بستانی است و اینها عریض برگ🍀 و باریک برگ.

✅بقول شیخ،📚 کاسنی تر و تازه در اول سرد و در آخر اول تر بوده
✅و نوع بستانی آن سردی و تری بیشتری دارد.

✅ گاهی تلخی آن در تابستان شدت می یابد و به سوی کمی تری میل می کند
✅ کاسنی بلخی در سردی و تری شدیدتر از دیگر انواع آن است.

✅ باز کننده ی گرفتگی های کبدو …
✅تمیز کننده ی خون و باز کننده ی رنگ چهره .
✅ مسکن حرارت خون و شدت حرارت صفرا و کم کردن تشنگی است.

✅حبیش گفته📚 کاسنی از هوا تاثیر می پذیرد و در هوای گرم، خشن میشود.
✅کاسنی خشن شده،تلخی بیشتری دارد و کمی گرم است.
✅اگر آب💧 آن را گرفته و استفاده کنند ،برای درمان ورم ها تقویت معده مفید بوده .

✅ اگر آن را برای درمان اورام ظاهری استفاده کنند، تاثیر بهتری دارد.
✅مالیدن آن با سفیداب قلع و سرکه ،برای قسمت هایی از بدن که قصد خنک کردن آن را دارند،بسیار سودمند است.

@makhzanoladviyah

✅ ترکیب آن با آرد جو 🌾جهت درمان سرخی صورت مفید است.

✅ ورم سینه را تحلیل می برد .

✅ مالیدن آب آن برای ورم های گرم مفید

✅اگر با فلوس بخورند ، برای درمان ورم های گرم معده و روده مناسب است.

✅آمیخته آن با صندل یا گل سرخ 🌹و مالیدن آن بر پیشانی و بناگوش👂 ، درد آن را تسکین می دهد.

✅ مالیدن آب برگ🍀 آن به تنهایی یا با سرکه🍶 و صندل جهت درمان سردردهای 🤕 شدید و صفراوی مفید است.

✅طلای آب برگ آن 🍃با سرکه🍶 و صندل و گلاب برای درمان مخملک مفید است.
✅ مالیدن آن با طلا(نوعی شراب) برای درمان اورام گرم نافع است.
✅ ضماد برگ☘️ آن خصوصا با روغن بنفشه در درمان رمد (درد چشم که ناشی از باد یا ورم باشد) مفید است.

✅ ترکیب آن با سویق و سرکه و ضماد آن بر چشم👁 ، رمد گرم و اورام آن درمان می کند.
✅اگر در آب آن فلوس یا شربت توت🍓 حل شده و سپس غرغره شود، اورام حلق و … برطرف می کند.

بقول گیلانی:✍️
کاسنی نافع خونریزی رحم بوده و نیز گل آن قطع کننده آن است.
بقول شیخ ✍️ضماد برگ🍃 آن با آرد جو جهت تپش قلب و تقویت قلب❤️ گرم و تسکین گرمی🔥 آن مفید است.

✅ از بهترین ادویه ها برای معده گرم🔥 ،مسکن تشنگی و حرارت و التهاب معده است.
join us⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah

⚠️‼️⚠️ هرگونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجازبوده درغیراینصورت حرام است.

🌟🌿🌟🌿🌿🌟🌿🌟
@makhzanoladviyah
ادامه 👈 #کاسنی

✅منقی (پاک کننده) مجاری ادرار و کلیه است .

✅ آشامیدن آن با خاکشی سنگ شو و سکنجبین ساده🍷 جهت تهوع و اسهال صفراوی

✅ومخملک ابله مرغان و حصبه و ترکیب آن با برگ ☘️ تازه جوشانیده شده

✅و صاف کردن آن از کف(که آن را کاسنی مروق میگویند) با سکنجین جهت تقویت معده و تفتیح سده(باز کردن چرک ها) و دفع کننده اورام جگر .

✅اگر بعد از فصد و حجامت آن را با سرکه غیر تند بنوشند، گرفتگی کبدرا باز می کند

✅ترکیب آب آن با آب بادیان تر و پنج انگشت درمان زردی که از گرفتگی های کبد باشد مفید است.

✅ خوردن پخته ی آن برای ضعف معده مفید .

✅اگر آن را با سرکه 🍶بخورند،صفرا را تسکین می دهد و اسهال ناشی از صفرا را بهبود می بخشد (برای تاثیرگذاری بیشتر آن را با قدری بادیان و کشوث بجوشانند).
@makhzanoladviyah

✅ نوع بستانی آن برای جگر مناسب تر است و ضماد آن برای نقرس گرم بسیار سودمند است.

✅ترکیب آب فشرده و عصاره گرفته آن باگل سرخ🌹 و گل خطمی درد ساقین را تسکین می دهد.

✅آشامیدن آب مروق آن در کاهش تب های شدید مناسب است.

✅ و ضماد برگ🍃 آن و ریشه آن با هم جهت گزیدن هوام(جمیع حشرات گزنده و خزنده) و زنبور 🐝 🐍وسوسمار مناسب است.

✅ترکیب نیم رطل(یک رطل مساوی با نیم من) آب آن با آرد جو بی عدیل برای کسی که سرفه
میکنند مضر است❌
✅و مصلح ان ⬅️شکر و شربت بنفشه است .

✅کسانی که از بو و مزه ی ان
کراهت دارند، می توانند به آن سبزی های خوشبو اضافه کنند مثل شاهتره.

✅بهترین نوع کاسنی آن است که مایل به سیاهی و کلفت و سنگین بستانی باشد که در سردی و گرمی معتدل است .

🌟🌿🌟🌿🌟🌿🌟🌿
@makhzanoladviyah 👈👈join us
‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.