کاسنی

کاسنی

نام:کاسنی
مزاج:سردوتر
درجه:۱
گروه:سبزی ها

مصلحات:شکر سرخ,شربت بنفشه,سکنجبین,دارچین,هل

تسکین دهنده صفرا وخون وتشنگی بوده وباید تازه ونشسته مصرف شود چون در اثر شستن جزء لطیف آن از بین میرود.برای بیماریهای کبد ومعده وطحال,باز کردن گرفتگی های عروق واحشا,تقویت کبد ,تنقیه کلیه ومجاری ادراری مفید می باشد .برای کبد گرم وسرد مفید بوده وهرچه تلخ تر باشددر رفع امراض کبد مفیدتر است.اگر آن را بجوشانند تا ساقه وبرگ آن پاره شده وآب رقیق از آن جدا شود بعد با نبات یا ترشی مصرف کننددر تصفیه خون بی همتا است.
ضماد برگ آن با سرکه جهت سردرد گرم وخشک مفید است.

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.