کاهو

کاهو

#کاهو
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

🌟خواص کاهوی بستانی:
طبع آن سرد و تر در اول دوم
مولد خون صالح رقیق است و خون حاصل از آن بهتر از خون بقولات است. و غذاییت مطبوخ آن زیاده تر از خام آن است.و جهت درد سینه و زیاد کردن شیر موثر است.
🍀 شستن آن نفخ آور است.
🍀مسکن حدت خون ، صفرا ، یبوست صفرا و سودا ، تشنگی و التهابات معده و دافع تب وصداع
🍀مانع صعود بخارات معده به مغز
🍀خوردن خام آن با سرکه :مسکن صداع صفراوی ناشی از بخارات است.
🍀دوای صالحی برای گرم مزاجان بوده و مفید نزله و سرفه گرم و خشک است.
🍀مانع ورم های حاره
🍀نافع خارش ،جذام ،جنون ،تب های گرم ،زخم مثانه و مجاری ادراری و سوزش آن
🍀پخته و خام آن خواب آور و دافع بی خوابی
🍀 نافع هذیان در بیماریهای صفراوی حاصل از گرمای آفتاب مثل صداع و التهاب
🍀ضماد آن جهت تسکین التهاب ، سردرد و درد چشم صفروای و مانع حرکت ماده به طرف چشم می شود.
🍀ضماد آن برای رگ به رگ شدگی نافع است.
🍀به قول شیخ الرییس آب آن باز کننده سدد سوراخهای بینی است و مفتح سدد است.(البته این موضوع نیاز به بررسی دارد چرا که کاهو مفتح سدد نیست بلکه تغلیظ کننده است.)
🍀کاهو کثیرالماء است لذا جهت یرقان نافع است و مدر است
🍀کاهو شیر افزاست وتشنگی و حرارت معده و التهاب آن را تسکین می دهد.
🍀خوردن کاهو با سرکه :اشتها آور ،رفع یرقان ،تسکین درد معده ،کاهنده گرمای صفراوی.
🍀کاهو +سرکه +روغن زیتون :مسکن درد پستان و ضد یرقان
🍀مخزن الادویه:کاهو ملین و مدر بول است.و زیاده روی در مصرف آن مضر قوه باء ،مضرمبتلایان سل ،تنگی نفس شدید،مولد فراموشی ،کند ذهنی ،کودنی ،ضعف قوه بینایی و مولد باد است.
مصلح آن :نعناع ،کرفس ،شلغم ،هلیله پرورده ،مصطکی و زیره است
🍀بدل آن کاسنی بستانی است .
🍀🍀تخم کاهو سرد وخشک در دوم است.
تخم کاهو مخدر ،خواب آور ،مسکن مواد متحرکه ،مجفف و خشک کننده منی و مسکن شهوت جماع است ونافع کثرت احتلام است.و این خواص در خود کاهو کمتر است.
🍀🍀طلای کاهو بر پیشانی خواب آور ، ضد سردرد و آبریزش چشم و اشک حاره و مانع ریزش مو .
🍀🍀کاهوی صحرایی : سرد وتر است و رطوبت آن کمتر از نوع بستانی هست ولی در افعال قویتر از کاهوی معمولی است.
در برخی کشورها از عصاره آن مواد مخدر می سازند ولی به پای خشخاش نمیرسد و از آن ضعیفتر است.
🍀سرمه شیر آن جالی زخم های قرنیه و نیز شیر آن مدر حیض است.

🗣🗣join us: 👉👉🏼👉🏼

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.