کبر

کبر

#کبر

🔻به فتح (کاف) و (بای) موحده و سکون (راء) مهمله
🔻 لغتی عربی یا معرب از فارسی است.
🔻به یونانی ⏪اثونیطس و قبارس و قاروس قیطرا و قطرای
سریانی⏪ قبارو
رومی⏪ قباریش
به شیرازی ⏪کورک
به قول بعضی معتمدین به هندی⏪ کریل و اهل دکن⏪ درخت🌲 آن را نیپتی نامند.

🔻درختی است خاردار 🌵و پر شاخ و بیشتر شاخه های آن منبسط بر زمین بوده و برگ های پهنی🍃 دارد.

🔻آن را به سریانی و رومی⏪ قلبا و قبلون تقاریس گویند.

🔻گل 🌹آن در پوششی سبز و به اندازه زیتون 🍈کوچک و دانه نخود است.

🔻بعد از شکفتن گل آن سفید و در وسط آن تارهایی شبیه به مو وجود دارد.

🔻میوه آن نیز (خیار کبر گویند) از بلوط بزرگتر و بعد از رسیدن مغز آن سرخ رنگ و تخم آن زرد و با رطوبت و اندکی لزجی است .

🔻طعم آن اندکی شیرین با تلخی و زمختی کم است و هر چه رسیده تر باشد تلخی و زمختی آن کمتر و شیرینی اش بیشتر است.

🔻طعم اکثر اجزای آن خصوصا ریشه ، کمی تلخ، تند و شور😖 است.

🔻اکثر⬅️ آن گرم و خشک در دوم و آنچه در سرزمین های خشک می روید،سوم است.
@makhzanoladviyad

🔷مفتح (باز کننده، رقیق کننده) محلل (تحلیل برنده) جالی (جلا دهنده).

🔷دافع ریاح (بادها) و سردی و فضولات و گرمی و حرافت طعم آن دلالت بر پاک کنندگی و تفتیح آن است.
.

🔷برگ🍃 آن تلخ،گرم،قابض.

🔷ضماد آن با آرد جو محلل ( تحلیل برنده) #خنازیر(غده ای در گلو) و طلای آن قوبا (خشونت #پوست همراه خارش) بهق(#پیسی ظاهرپوست)

🔷ضماد پوست تازه یا خشک آن به تنهایی یا با ادویه مناسب محلل درشتی ها و #غده ی گلو.

🔷ضماد پوست ریشه آن برای #زخم های عفونی مفید است.

🔷نافع امراض سرد #مغز مانند #فالج(شل و سست شدن قسمتی از بدن) و #سستی و به خواب رفتن عضو.

🔷جویدن پوست ریشه آن جالب (جلب کننده) رطوبات از مغز و مسکن درد سرد است .

🔷نیز جویدن پوست تازه یا برگ 🍀آن و مضمضه با سرکه انگور🍶؛ مسکن درد دندان سرد

🔷قطور(قطره قطره ریختن آن)💦 عصاره برگ🍀 آن در گوش👂 قاتل کرم آن

🔷شستن سر با آب پخته آن رفع کننده زخم سر وریزش #مو در آنجا

🔷مفید برای درمان #زکام😪
🔷ترکیب آن با ادویه خوشبو مثل سنبل الطیب ،اسطوخودوس،اذخر و عسل ◀️محلل(تحلیل برنده) بلغم #سینه .

🍀و خارج شدن آن با خلط #مسکن اوجاع(دردها) صدر(سینه) و مملح(نمک پرورده ی آن) جهت #تنگی نفس موافق.
🍀 و غرغره با پخته آن ، دافع بلغم از اعضای تنفس.

🔷مقوی احشا(#قلب و دل و #معده) و محلل بادها

🔷ترکیب آن با فلفل 🌶و سداب◀️ بازگشایی گرفتگی ها،#کلیه سرد

🔷ضماد پوست یا ریشه آن یا خوردن آن با سکنجبین 🍷
🍀درشتی وسختی #طحال

◀️اگر از ریشه آن سکنجبین بسازند◀️ اخراج سودا از #طحال و استفراغ شخص از آن و از #مفاصل دردناک

🔷خوردن محلل یعنی به سرکه پرورده آن◀️ پاکسازی #معده و مقوی #اشتها

🔷ضماد آن با آرد جو یا ترمس ◀️ محلل ورم #طحال خصوصا با سرکه .

🔷خاصیت تریاق(پادزهر) دارد و برای دفع ضرر سموم و گزیدن حشرات مناسب است.

📍ضماد آن با شراب پادزهر اکثر سموم است.👌

🔷گل🌹 آن برای سردرد گرم مزاجان مناسب

🔷 میوه آن که شفلج،ثمره اللصف و ثمره الاصف گویند، به فارسی گاورک و به هندی کبیر
⏪گرم در سوم و گرم و تر
گویند میوه آن قبل از پختنش در جلای پیسی #پوست موثر است.

🔷 خوردن میوه آن (هر روز یک درم(۳/۵گرم) با شراب تا ۳۰روز) ورم #طحال و #ادرار بول و #اسهال خونی را درمان می کند.

💢 اسحاق بن عمران گوید📕 که تولید کننده خلط ردی و متعفن و میوه آن مستحیل سودا است.

🔷 ضماد برگ ☘ آن با ادویه مناسب◀️ کم کننده گرمی آن جهت #غده ی درگردن و #ورمهای غلیظ آن و ورمهای زیر بغل و کنج ران از اعضای سست

🔷 بخور با برگ🍁 خشک آن مسقط(ساقط کننده) #زگیل ها.

❌مضر برای #مثانه و مصلح آن خولنجان و عسل❌

❌بعضی می گویند برای #معده و #حافظه نیز مضر است و مصلح آن را غرغره اش با آب سرد و نوشیدن آن، گفته اند ❌

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.