کتان

کتان

@makhzanoladviyah
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
#کتان
💠معرفی : کتان اسم عربی است
وتخم ان را به عربی بزر کتان می گویند و به فارسی تخم کتان، گیلانی گوید که تخم کتان مطلغا می گویند .و روغن ان را دهن البرز نباتی است که گل ان لاجوردی و برامدگی های ان شبیه نخود،و تخم کوچک و پهن واندک طولانی دارد رنگش مایل به زردی و تیرگی و گاهی مایل به سرخی و قسمی سیاه و سفید است ، بهترین تخم ان گران وزن و فربه است .
🏧طبع :مزاج آن در اول گرم و خشک و با رطوبت اضافی و به قول شیخ تخم ان گرم در اول و معتدل در رطوبت و یبوست است ،
💎قوت این گیاه به تخم ان است،ودران رطوبت فضیله بسیار است اگر تخم ان در اب بجوشانند محلل و ملین است ،
خواص: منضج، جالی و نفاخ به سبب رطوبت اضافی و مسکن دردها،البته کمتر از بابونه تسکین دهد .
💠نافع احشا،و منضج اماس و ورمهای صفراوی و سوداوی و زخمهای ظاهری و باطنی است.
💎ضماد آن با عسل و زیتون و یا روغن بنفشه جهت ورمهایظاهری و باطنی و مخلوط با آب خاکسترجهت نرم کردن و تحلیل ورمهای مهره های پشت و پس گوش و همچنین نطول آب جوشانده آن نافع و طلای آن بر بر زخمهای ظاهری بدن بسیار نافع می باشد.
💠ضماد ان با سرکه بیرون کشنده بهق و قوباء و خارش شدید و ورم های ریز و کوچک بسیار قوی عمل می کند خصوصا اگر با بوره ارمنی و انجیر و هم وزنش تخم تره تیزک مخلوط کرده و با عسل بیامیزید و بر مرض ضماد کنند .
💎و ضماد آن با تخم تره تیزک و عسل بر در هم کشیدن و پوسته پوسته شدن ناخنها مفید خواهد بود.
💠 اگردر شراب پخته بر ریش ها و زخم های سخت و بسیار موذی بمالند بسیار۸ نافع می باشد،و اگر با روغن کنجد مخلوط کنند همه زخمها را نفخ کند، و سوزش آنها را از بین میبرد.
✅پاشیدن خاکستر ان جهت خشک کردن جراحات و تسکین درد و سوزش ان نافع و ضماد ان با اب سرد جهت سردرد ورمی و قوبای مغزی وزخم سر مفید و چون ان را سابیده با اب گرم مخلوط کرده بر سر خضاب نمایند ، سه شب سردرد ورمی را از بین میبرد.
و دود ان نافع زکام حار است
و باز کننده گرفتگی بینی می باشد.
☯️چکانیدن لعاب ان در چشم و طلا کردن ان بر چشم بر طرف کننده سرخی ان است.
❇️ لیسیدن ان با عسل خصوص بریان کرده ان جهت سرفه بلغمی نافع است .
سه درهم آن جهت پاک کردن سینه و تنقیه ان خصوصا با اب نخود و همچنین جهت درد سینه و اخراج فضولات نافع است.
⚛️خوردن سه درهم از آن منضج و محلل ورم کبد و اعضای باطنی می کند. تفت داده آن قابض بوده و جهت خونریزی دهان و سرفه رطوبی به غایت مفید است و خوردن روزانه نیم درهم آن ورمهای درونی را تسکین می دهد .
❇️جوشانده برگ ان و تفت داده اش قبض شکم میکند.ولی تفت نداده آن ۶ تعدیل کننده حال شکم در قبض و نرم کننده بوده وگاه روان کننده شکم و مدر خواهد بود.وجرعه جرعه خوردن آن به همراه عسل مسهل قوی بوده و خارج کننده جنین با سرعت می باشد.و جهت ورم طحال نافع است.
⚛️به قول شیخ حقنه با جوشانده تخم کتان و روغن گل زخمهای امعا را منفعت عظیم نماید .
✅ مصرف مداوم نیم مثقال جهت درد امعا و ادرار بول و عرق و شیر و حیض و نرم کننده شکم ، ملین طبع و زخم کلیه
و مثانه نافع و ادرار ان ضعیف است ولی با تفت دادن قوی میگردد .
💎 اگر یک توله از تخم ان رادر اب جوش داده لعاب ان به همراه تخم بنوشند برای اخراج سنگ کلیه بسیار مجرب است.
💠 مصرف مداوم آن با مقداری فلفل و عسل در تحریک نیروی جنسی مجرب دانسته اند و خوردن هر روز ان منی مرد را افزایش میدهد .
💎نشستن در اب جوشانده آن نافع ورمهای رحمی و امعا می باشد.و مخرج فضولات رحمی و سوزش رحمی می باشد. و دود آن مصلح حال رحم است.
✅ضماد ان بااسپرزه ، جهت تسکین درد مفاصل و عرق النسا و نقرس نافع است.
☯️مضر قوه بینایی و مصلح آن به وانار
وعسل و گشنیز است
☯️تضعیف کننده دستگاه هاضمه و مصلح آن سکنجبین
☯️مضر خصیه(خایه) و مصلح آن عسل یا گلقند
✅روغن تخم آن گرم وتر و از بین برنده درد ها و مسکن آنها و طلای آن نافع قوبا و زخمهای خارجی است.
💎جوشاندن آن با سیر جهت رفع قولنج انسان و حیوانات مفید است.
🌺گل کتان مفرح و مقوی قلب است
🌼از پوست درخت آن پارچه می بافند به نام پارچه کتانی ،که مزاجش سرد و خشک بوده و گویند معتدل مایل به سردی است.پوشیدن لباس آن رفع حرارت کرده و باعث تقلیل عرق بوده و جاذب رطوبات بدن و نافع درد عروق ،اعصاب و خارش ،جرب کرده و از لباسهای گرم مزاجان است.
شسته نشده آن لاغر کننده و شسته شده آن حافظ بدن بخصوص در زمستان است.
♓️به قول شریف :اگر خواهند لاغر شوند در زمستان پارچه کتانی نو بپوشند. و در تابستان لباس شسته بپوشند و بالعکس
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃
‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉👉
@makhzanoladviyah

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.