کنجد

کنجد

🌰🍃🍃🌰🍃🍃🌰🍃🍃
@makhzanoladviyah
#کنجد

👈به عربی سمسم و به لغت حبشه جلجلان.
👈 و به یونانی سیسامون
👈 وبه هندی تل میگویند.

🍀گیاهی است که ساقه آن به اندازه دوذرع و پهلودار و برگ آت شبیه به برگ شهنداج کمی عریضتر و کوتاه تر از آن .

🍀لعاب دار و چون در آب 💧خیس کنند لعاب آن ظاهر میشود.

🍀ریشه آن باریک و تخم آن سیاه و سفید و درسرزمین هند سرخ میشود.
🍀بهترین آن⬅️ سفید وتازه و بزرگ و دانه چرب است که قوت آن تا ۲سال باقی می ماند.

✅به قول شیخ✍️ گرم در وسط و تر دراخر آن ومیگویند ✍️گرم وتر در آخر اول وگویند دوم

✍️و گویند در سوم و رطوبت از لحاظ معتدل است .

✅گیاهی مقوی و برای روغن گیری مناسب است

✅ملین،مفتح،صالح الکیموس ،نرم کننده سینه و گلو ،مصلح اخلاط سوخته و..

✅ملین برای دفع مدفوع،جهت امراض سینه و ریه وسرفه،وهمچنین ترکیب آن با ادویه مناسب
✅و همچنین ترکیب آت با شیره ساییده آن با آب وکمی نبات جهت رفع سوزش معده و مری ناشی از اخلاط سوخته و ترش شدن .

✅خوردن دو درم آن با یک درم گردگان(گردو) سوخته جهت قطع خون بواسیر و آشامیدن و پخته شدن آب آن با نخود مدر حیض می باشد.

✅نافع شقاق و مناسب برای پوستهایی که بر اثر ضربه سبز و کبود شده اند.

✅خیساندن مویز و طبخ آن با روغن کنجد و انیسون جهت رفع خارش دموی بلغمی.

@makhzanoladviyah

✅ترکیب کنجد با هم وزن آن شکر وخشخاش ونصف آن مغز بادام و بزرالبنج جهت فربه نمودن بدن و .. .

✅خوردن برشته آن با بزر کتان وتخم خشخاش جهت تقویت منی.

✅ب قول شیخ ✍️پاک کننده بدن است
✅ب قول گیلانی✍️ اگر درنان استفاده شود مصلح آن است.

✅آشامیدن ساییده آن جهت رفع قولنج و گزیدن عقرب🦂 و مار شاخدار🐍 مفید است.

✅شیخ میگوید ✍️بریان کرده آن در ضرر کمتر است

✅گیلانی میگوید✍️ به سرعت متغیر و بدبو میشود

✅کنجد بوداده اشتها برانگیز است و برای سوداوی های مناسب است.

✅شیخ میگوید✍️ چون ان را باعسل بخورند مصلحش میشود.
✅مناسب برای پاک کردن پوست و …

✅شستن سر با برگ آن🍃 برای خارش های پوستی و تقویت مو

✅ضماد برگ آن نافع گرفتگی گوش👂 است

✅اگر ان را کمی بکوبند و در آب💧 با دست
خوب ب هم بزنند تا گرم شود و روغن آن جدا شود و روغن جدا میشود.
✅کوبیده آن بدون روغن گرفتن را ارده میگویند.

✅روغن کنجد ⬅️گرم وتر در دوم وقوت ان تا هفت سال باقی میماند ومناسب برای سوداویی
✅بعد روغن👈 بادام وپسته نافع ترین روغن هاست ومو را تقویت میکند.

✅مقوی اعصاب
✅مالیدن روغن آن با روعن گل جهت آفتاب سوختگی🌞
✅ترکیب آن با روغن زیتون🍾 و زرده تخم مرغ جهت رفع ورم چشم 👁و.. است.
✅اگر روی نان پاشیده شود جهت باز کردن سینه ویبوست
✅اگر ماهی و گوشت را در روغن ان طبخ کنند بوی زهم ان را از بین میبرد.
درقانون نوشته📚 روغن آن دافه رطوبات بدن
✅مصلح آن جوشانیدن آن با پیاز و اب لیمو

@makhzanoladviyah
‼️‼️‼️هرگونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیراینصورت ازلحاظ شرعی حرام است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.