کوری

کوری

👷👷يك كارگر جوان ساختمانى ظرف گل را بسر مى‏گذاشت و به قسمت‏هاى مختلف ساختمان مى‏برد.

🔮 در نتيجه فشار وارده به مغز رگى پاره شده و خون مركز بينائى او را فراگرفت. چشم- هايش نابينا شدند.

🔮 مادر اين كارگر نزد مرحوم ميرزا طاهر تنكابنى عليه الرحمه خدمتكار بود. به ايشان متوسل شد. مشاراليه شخصا او را نزد مرحوم دكتر مهذب السلطنه و شاهزاده لسان و آقاى امين الملك و ديگر چشم‏پزشكان زمان خود برد.
🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🔮 باحترام آن دانشمند همه در اتاق تاريك ته چشم او را بدقت معاينه كردند ولى هيچيك بيمارى او را قابل درمان ندانستند. آن مرحوم پس از نااميدى، مبلغى به آن جوان داد و او را به ولايت خود يعنى لواسان روانه كرد.

🔮 چندى بعد ضمن بيان موردى علمى مشاراليه اشاره به سرگذشت اين جوان فرمودند. عرض كردم در كتب قدما ديده و نيز شنيده‏ام كه درمان‏كننده چنين عارضه‏اى حبى است متشكل از صبر زرد و چند قلم ديگر. ايشان تجويز داروى مزبور را پذيرفتند.
✅✅✅✅✅
🔮 لذا حبى ترتيب دادم كه نيمى از آن صبر زرد و ما بقى مصطكى و كندر و پوست هليله زرد بود. مقدارى از آن توسط مادر آن جوان براى او فرستاده شد. با استفاده از اين دارو آثارى از بهبودى احساس گرديد. مجددا مقدارى ديگر ارسال شد كه با مداومت در خوردن داروى مذكور چشمان كارگر جوان مجددا بينائى خود را بدست آوردند.

🔮 خوردن صبر زرد در جلوگيرى از تهاجم خون به مغز و ممانعت از وقوع سكته بسيار مفيد است.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺

@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.