گشنیز

گشنیز

🌿🍃🌿🍃🌿♻️🌿🍃🌿🍃
@makhzanoladviyah
#گشنیز

👈کشنیج= اسم فارسی گشنیز
👈و به عربی کزبره و کسفر [۸۴] و جلجلان نیز

👈به هندی دهنیه نامند
👈و دیسقوریدوس فوریون نامیده
💥 بعضی گویند کزبره اسم گاهی از نوع ترهاست
که گشنیز خشک باشد ونبات آن را به هندی کوتهمیر گویند و آن پاک میباشد .

💥این گیاه با شاخه های باریک و برگه های آن شبیه به برگ تیره تیزک و …

💥و هر چند بزرگ تر می گرددباریک تر وریزه تر میشود و گل آن چتر دار از در چتر شبت کوچکتر و گل آن ریزه سفید و تخم آن سبز مدور.

💥 و پوست آن اندک دندانه دار و مغز آن دو قسمتی به هم متصل وتندی و تسیزی و بوی پوست آن زیاده از مغز آن.

✅ و بهترین آن تازه بالیده بزرگ دانه تند طعم بوی الرائحه آن است .

📚به قول بعضی تازه آن سرد و تر در آخر اول و.

📚 بعضی گویند سرد در اول و خشک در دوم و نزد بقراط سرد و خشک در دوم .

📚 جالینوس گفته قوت آن مرکب است ..

💥و غالب در آن ارضیت تلخ یعنی سودایی و ماییت فاتر و در آن عضویت اندک از قبض است .
و
💥 نزدیک من ماییت در آن اب نیم گرم ضعیف است با رب مگر آنکه به حسب جوهر لطیف حار مختلط آن باشد …

💥 بنابر مخالفت کردن با طبع آن سرد
در آخر اول تا ثانی و خشک در دوم.

💥 و در سوم خشک است .

💥و نزد من گشنیز خشک مایل به گرم کردن اندک است .
📚و جالینوس گفته در جمیع آن میل به گرمی خوردن است .
@makhzanoladviyah

💥و هنگام شرب باقی نماند پس چون آب گشنیزنوشیده شود این اجزای لطیفه که اندر آن است به تحلیل رود ودر معده نرسد که گرمی آن ظاهر گردد .

💥وزیاد آشامیدن عصاره آن ضرری ندارد.

💥 مایعی که در گشنیز است واجب است که شدید سردی باشد .

💥و لهذا چون مصرف زیادی آن می کنند به قوت سردی ایجادمی کند

💥بدین جهت گشنیز خشک در سردی کمتر از رطب(مرطوب) است.

💥 در نهایت جزو گرم از گشنیزاکثر تحلیل می شود و چون داخل بدن وارد شود جزو گرم آن ظاهر نمی شود .

💥و فعل خنک کردن و بی حس کردن به جز مایعی سرد خود می کند.

💥 ، عفونت و ..

💥 واین جهت آن است که جزو گرم به حرارتی که در خارج بدن است تحلیل نمی گردد.

✅گشنیز سرد در اول است زیرا که در آن سردی ظاهر می شود گشنیز در ریگستان میروید .
💥طعم ان شیرین و زنان به جهت چاقی ان را در حلوا و غذا🍲 ریخته و میخورند.

✅خواص ان مستی اور .دیر هضم و معده رو اذیت میکند و بدین علت انرا با روغن زیتون 🍾میخورند

.
💥اماس کردن اندامها و زخم ها و قبض کننده و ….

💥با روعن ان و طلای ان با سرکه🍶 و تنها و سفید اب و سرکه در روعن گل مفید زخمهای سوزان است .

⬅️مصلح ان روغن زیتون و عسل🍯 است .
💥ضماد ان با ارد جو حل کننده غده ها ی زیر پوست و گردن است .
📚جالینوس میگوید گشنیز حمره را یعنی گرمی و سرخی را درمان نمیکند مگر انکه سرد شود .

✅ .یا مخالطه خلط سودایی و یا بلغمی باشد…
join us:⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است ⚠️‼️⚠️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.