گل سرخ

گل سرخ

@makhzanoladviyah
🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹
#گل_سرخ

🌺گل سرخ اسم فارسی است و به عربی ورد و به هندی گلاب کاپهول گویند.

🌺به اقسام مختلف وجود دارد سرخ خوش رنگ و خوش بو -سرخ کم رنگ 🌸و خوش بو-زرد صندلی 🌼و سفید -هر کدام از اینها نوع وحشی و باغی دارد.

🌺 و نیز هر کدام با گلبرگهای زیاد و حتی کم برگ آن نیز وجود دارد اما منظور ما گل سرخ باغی است که به عربی ورد احمر بستانی نام داردیعنی گل سرخ باغی .

🌺 در اکثر مناطق رشد می کند و هر سال قبل از فصل گل آن که در آخر بهمن و اول اسفند است آن را قلمه میزنند و آبیاری و نگه داری می کنند تا به گل بنشیند و شاخه های قطع شده ی آن را در جای دیگر قلمه میزنند تا دوباره رشد کند.

🌺گل سرخ فارسی سرخ رنگ در جای دیگر مشابه اش وجود ندارد.

📕 گیلانی گویندکه:قوی ترین گل سرخ آن است که غنچه باشد و تازه و ایرانی با رایحه ی قوی و گلبرگ های زیاد.
🌺 و بعد از این نوع هندی و کشمیری بهتر است. و نیز عرق و عطر آن باید از گل سرخ نشکفته باشد که کامل باز نشده باشد.
🌺 و بهترین برای عطر گیری گل بزرگ و رنگی و بسیار خوش بو باطعم تلخ با اندکی شیرینی .

🌺و نیز برای استفاده دارویی باید غنچه ی نیم شکفته باشد.زیرا که نیرویی تقویت آن زیاد است .👌

🌺شیخ الرئیس در قانون گفته اند که:📕گل سرخ ترکیب از جوهر آب و خاک است و در آن ⬅️تندی و تقویت و تلخی و کمی شیرینی است.

🌺و در آن سردی است که سبب زکام 😪میشود.

🌺و تلخی آن تا زمانی که تازه است باقی می ماند و تازه ی آن #اسهال آور است اگر ده درم بنوشند وقتی خشک شد تلخی آن کم می شود .

🌺خشکی آن در⏪ اول دوم است مخصوصا خشک آن و خشک کنندگی آن قوی تر از قبض آن است و باز کننده و جلا دهنده ی بدن است .

🌺گل سرخ مقوی قوای بدن و روح و #مفرح و لطیف و جلا دهنده و #مسهل و #مسکن_صفرا و بلغم رقیق است و #خشک کننده ی بلغم و قطع کننده ی #عرق و خوش بو کننده ی بدن است .

🌺اگر در حمام 🛀بر بدن بمالند و.

🌺 اگر با برگ مورد بر بدن بمالند عرق💦 را کم میکند و شستشو دهنده ی خوبی است .
🌺مخصوصا تازه ی آن را که در آن آب 💧نباشد گذاشته تا پژمرده شود.

🌺و اگر برگ گل سرخ را جوشانده بعد سابیده ضماد کنند #ورم های_گرم را تحلیل می برد و #ورم شکم ناشی از سودا را رفع کند.
@makhzanoladviyah
🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺

🌺 و پاشیدن خشک سابیده ی آن خشک کننده ی زخم ها و مسکن درد آنها است.

🌺اگر آن را پودر کرده در بستر بیماری که #آبله مرغان یا #حصبه دارد بریزند زخم های دانه ای بدن را خشک میکند .

🌺بوییدن تازه ی آن مقوی #مغز و خاموش کننده ی حرارت و مسکن #سردرد گرم و سرد است.

🌺ابن سینا فرمایند:📕روغن آن عطسه آور است زیرا عطر آن قوی است و بوییدن آن برای کسی که گرم مزاج است عطسه آور بوده و گاهی سبب زکام در گرم مزاجان می شود😷.

🌺مخصوصا در مغزهای ضعیف وکسانی که مجاری بینی آنهاتنگ باشد.

⬅️ و مصلح آن بوییدن کافور و بنفشه است .

🌺کشیدن آن بر #چشم 👁مسکن درد است .

🌺 و نیز بخور پخته ی گل خشک آن نافع #ورم است.

🌺 چکاندن آب پخته ی خشک آن جهت #ورم_پلک و روغن و عصاره ی آن نیز نافع است .

🌺آب فشرده ی آن تنها یا با شکر🍚 نافع دردهای #گوش 👂است.اگر آن را سابیده در دهان 👄بپاشند نافع زخم های دهان است .👌

🌺 و غرغره ی پخته ی آن با عسل 🍯برای #حلق و صاف کردن #صدا خوب است .

🌺اگر گل سرخ را کوبیده با شربت زوفا یا بنفشه ترکیب کنند برای #تنگی_نفس مفید است.

🌺و قرقره ی و آشامیدن گل سرخ جهت تقویت #ریه و #قلب ❤️و #معده و #کبد و #کلیه و #روده نافع است.👌
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.
ادامه👈 #گل_سرخ
@makhzanoladviyah
🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺

🌺شیخ الرئیس فرماید:📕خود گل سرخ برای کسی که #معده ی ضعیف دارد نافع است.

🌺 تازه ی آن ⬅️ده درم(۱۵گرم) تا ده مرتبه برای خارج کردن صفرا و بلغم استفاده کنند.

🌺 و اگر ده درم شربت آن🍹 را مکرر در آب سرد 💧حل کرده بنوشند سبب ⏪خروج سودا و صفرا می شود.

🌺 و باید بعد از آن نیز آب سرد بنوشند .

🌺و شربتی از گل سرخ🌺 خشک درست کنند یا از عصاره ی آن با عسل 🍯شربت کنند و این شربت اورامالی نام دارد.

🌺 و با وجودسردی که دارد سبب خروج اخلاط می شود و آب سرد 💧کمک به خروج اخلاط می کند.👌

🌺 و هر چه قدر آب سرد بیشتر بنوشند در دفع اخلاط اثر بیشتری دارد .👌👌

🌺 و نیز میتوان نیم درم (۱/۵گرم)از آن را با هم وزنش صمغ عربی بخورند .

🌺 و #خونریزی بینی را بند می آورد و حمول و نوشیدن و ضماد و نشستن در آب پخته ی آن مفید برای عفونت رحم و مسکن درد رحم است .

🌺و نیز پخته ی خشک و سابیده ی آن جهت رفع #عفونت_رحم و #بدبویی رحم و باعث خوشبو شدن آن و نیز #تنگ شدن رحم می شود.

🌺خوردن بوییدن پهن کردن آن کم کننده ی قوه ی #جنسی است .
🌺گل سرخ قاتل حشره ی سرگین غلطان است . اگر ریشه ی گیاه آن را به جای #گزیدگی مار🐍 بزنند سبب سلامتی می شود . 👌

🌺سبب تشنگی می شود.❌
@makhzanoladviyah

⏪ و مصلح آن تخم گنگر و انیسون است و مقدار شربت آن از تازه تا ده درم و از خشک دو درم تا چهار درم .

🌺بدل آن ↔️هم وزنش بنفشه🌸 و …

🌺عصاره ی برگ گل تازه ی آن که در سایه خشک کرده باشند⬅️ کم کننده ی گرمای صفرا و جوشش صفرا است.

🌺 و برای سنگینی پلک #چشم و #خونریزی_رحم و رفع رطوبت رحم و رطوبت #معده مفید است .

🌺به دو روش روغن گل را تهیه می کنند. روش

۱⃣ اول:برگ های گل تازه ی و سالم و پرپر نشده ی ان را در روغن کنجد یا زیتون🍈 تازه میریزند در آفتاب🌞 گذاشته تا زمانی که رنگ گل برگ ها سفید شود🌸بعد روغن را فشرده و صاف میکنند و دوباره برگ تازه در آن میریزند تا هفت مرتبه و این روغن خام خالص است.👌
۲⃣روش دوم:آب برگ گل آن را گرفته باروغن کنجد🍾 یا زیتون 🍈هم وزنش روی حرارت 🔥ملایم جوشانده تا روغن بماند و این روغن گل پخته گویند.

🌺 روغن خالص آن ترکیب قوی است و دارای قبض و محلل و باز کننده و باز دارنده ی و خشک کننده ی مواد از بدن است .
🌺جوشاندن آن تنها یا با سرکه 🍶و گلاب🍾 جهت کم کردن درد #سر و تقویت #مغز و…

🌺 و نیز روغن آن موافق حال سرد مزاجان و گرم مزاجان نیز هست.👌

🌺 و اگر با آب ترنج یا آب مغز خیار ترکیب کرده و به پای کسی که #تب و #سردرد دارد مالش دهند بخار تولید شده از سر را خارج می کند و نیز روغن گل مفرح #التهاب #معده است .

🌺اگر با زرده ی تخم مرغ واردمقعد کنند #زخم های #روده را نافع .

🌺 و پادزهر برای #زخم های گرم است . با سفیده ی تخم مرغ برای #سوختگی آتش 🔥و زخم های عارض شده از زدن #نوره بر#پوست نافع است.

🌺مالش آن با سرکه🍶 و آب مورد برای قطع عرق💦 زیاد بدن مفید است .

⬅️مقدار شربت آن 🍹یک اوقیه.(۳۴گرم).

🌺 بدل آن ↔️هم وزنش روغن بید و نصف وزنش روغن بنفشه است.
🌺باروغن کنجد برای تسکین درد و با روغن زیتون برای #تقویت بدن بهتر است.
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند وحرام است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.