گل سرخ

گل سرخ

گل سرخ

🌺گل سرخ اسم فارسی است و به عربی ورد و به هندی گلاب کاپهول گویند.

🌺به اقسام مختلف وجود دارد سرخ خوش رنگ و خوش بو -سرخ کم رنگ 🌸و خوش بو-زرد صندلی 🌼و سفید -هر کدام از اینها نوع وحشی و باغی دارد.
🌺 و نیز هر کدام با گلبرگهای زیاد و حتی کم برگ آن نیز وجود دارد اما منظور ما گل سرخ باغی است که به عربی ورد احمر بستانی نام داردیعنی گل سرخ باغی .
🌺 در اکثر مناطق رشد می کند و هر سال قبل از فصل گل آن که در آخر بهمن و اول اسفند است آن را قلمه میزنند و آبیاری و نگه داری می کنند تا به گل بنشیند و شاخه های قطع شده ی آن را در جای دیگر قلمه میزنند تا دوباره رشد کند.
🌺گل سرخ فارسی سرخ رنگ در جای دیگر مشابه اش وجود ندارد.

📕 گیلانی گویندکه:قوی ترین گل سرخ آن است که غنچه باشد و تازه و ایرانی با رایحه ی قوی و گلبرگ های زیاد.
🌺 و بعد از این نوع هندی و کشمیری بهتر است. و نیز عرق و عطر آن باید از گل سرخ نشکفته باشد که کامل باز نشده باشد.
🌺 و بهترین برای عطر گیری گل بزرگ و رنگی و بسیار خوش بو باطعم تلخ با اندکی شیرینی .

🌺و نیز برای استفاده دارویی باید غنچه ی نیم شکفته باشد.زیرا که نیرویی تقویت آن زیاد است .👌

🌺شیخ الرئیس در قانون گفته اند که:📕گل سرخ ترکیب از جوهر آب و خاک است و در آن ⬅️تندی و تقویت و تلخی و کمی شیرینی است.

🌺و در آن سردی است که سبب زکام 😪میشود.
🌺و تلخی آن تا زمانی که تازه است باقی می ماند و تازه ی آن #اسهال آور است اگر ده درم بنوشند وقتی خشک شد تلخی آن کم می شود .

🌺خشکی آن در⏪ اول دوم است مخصوصا خشک آن و خشک کنندگی آن قوی تر از قبض آن است و باز کننده و جلا دهنده ی بدن است .

🌺گل سرخ مقوی قوای بدن و روح و #مفرح و لطیف و جلا دهنده و #مسهل و #مسکن_صفرا و بلغم رقیق است و #خشک کننده ی بلغم و قطع کننده ی #عرق و خوش بو کننده ی بدن است .

🌺اگر در حمام 🛀بر بدن بمالند و اگر با برگ مورد بر بدن بمالند عرق💦 را کم میکند و شستشو دهنده ی خوبی است .
🌺مخصوصا تازه ی آن را که در آن آب 💧نباشد گذاشته تا پژمرده شود.

🌺و اگر برگ گل سرخ را جوشانده بعد سابیده ضماد کنند #ورم های_گرم را تحلیل می برد و #ورم شکم ناشی از سودا را رفع کند.
🌺 و پاشیدن خشک سابیده ی آن خشک کننده ی زخم ها و مسکن درد آنها است.

🌺اگر آن را پودر کرده در بستر بیماری که #آبله مرغان یا #حصبه دارد بریزند زخم های دانه ای بدن را خشک میکند .

🌺بوییدن تازه ی آن مقوی #مغز و خاموش کننده ی حرارت و مسکن #سردرد گرم و سرد است.

🌺ابن سینا فرمایند:📕روغن آن عطسه آور است زیرا عطر آن قوی است و بوییدن آن برای کسی که گرم مزاج است عطسه آور بوده و گاهی سبب زکام در گرم مزاجان می شود😷.

🌺مخصوصا در مغزهای ضعیف وکسانی که مجاری بینی آنهاتنگ باشد.
⬅️ و مصلح آن بوییدن کافور و بنفشه است .

🌺کشیدن آن بر #چشم 👁مسکن درد است و نیز بخور پخته ی گل خشک آن نافع #ورم است.

🌺 چکاندن آب پخته ی خشک آن جهت #ورم_پلک و روغن و عصاره ی آن نیز نافع است .
🌺آب فشرده ی آن تنها یا با شکر🍚 نافع دردهای #گوش 👂است.اگر آن را سابیده در دهان 👄بپاشند نافع زخم های دهان است .👌

🌺 و غرغره ی پخته ی آن با عسل 🍯برای #حلق و صاف کردن #صدا خوب است .
🌺اگر گل سرخ را کوبیده با شربت زوفا یا بنفشه ترکیب کنند برای #تنگی_نفس مفید است.

🌺و قرقره ی و آشامیدن گل سرخ جهت تقویت #ریه و #قلب ❤️و #معده و #کبد و #کلیه و #روده نافع است.👌
🌺شیخ الرئیس فرماید:📕خود گل سرخ برای کسی که #معده ی ضعیف دارد نافع است.

🌺 تازه ی آن ⬅️ده درم(۱۵گرم) تا ده مرتبه برای خارج کردن صفرا و بلغم استفاده کنند.
🌺 و اگر ده درم شربت آن🍹 را مکرر در آب سرد 💧حل کرده بنوشند سبب ⏪خروج سودا و صفرا می شود.

🌺 و باید بعد از آن نیز آب سرد بنوشند .

🌺و شربتی از گل سرخ🌺 خشک درست کنند یا از عصاره ی آن با عسل 🍯شربت کنند و این شربت اورامالی نام دارد.

🌺 و با وجودسردی که دارد سبب خروج اخلاط می شود و آب سرد 💧کمک به خروج اخلاط می کند.👌

🌺 و هر چه قدر آب سرد بیشتر بنوشند در دفع اخلاط اثر بیشتری دارد .👌👌

🌺 و نیز میتوان نیم درم (۱/۵گرم)از آن را با هم وزنش صمغ عربی بخورند .

🌺 و #خونریزی بینی را بند می آورد و حمول و نوشیدن و ضماد و نشستن در آب پخته ی آن مفید برای عفونت رحم و مسکن درد رحم است .

🌺و نیز پخته ی خشک و سابیده ی آن جهت رفع #عفونت_رحم و #بدبویی رحم و باعث خوشبو شدن آن و نیز #تنگ شدن رحم می شود.
🌺خوردن بوییدن پهن کردن آن کم کننده ی قوه ی #جنسی است .
🌺گل سرخ قاتل حشره ی سرگین غلطان است . اگر ریشه ی گیاه آن را به جای #گزیدگی مار🐍 بزنند سبب سلامتی می شود . 👌

🌺سبب تشنگی می شود.❌
⏪ و مصلح آن تخم گنگر و انیسون است و مقدار شربت آن از تازه تا ده درم

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.