گوارش شناسی

گوارش شناسی

🏵 #گوارش_شناسی 🏵
…… ادامه

فواق یا #سکسکه

@ntebesonati
🏵اگر در معده گزندگى احساس شود دلیل بر وجود خلط ترش و تلخ است

🎗. اگر تمدد و کشیدگى در آن باشد دلیل بر وجود «باد»

🏵و اگر سوزش و عطشى نباشد دلیل بر صفراوى یا بلغمى بودن مزاج خواهد بود

🔎 تمیز این دو آنست که به بیمار آب گرم بنوشانند، اگر از صفرا باشد عطش شدت مى یابد و بیشتر مى شود و اگر از بلغم باشد تسکین یافته و رفع عطش مى شود.
@ntebesonati

ادامه دارد….

استفاده از این نسخ باید با تجویز حکیم حاذق انجام شود.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.