گوارش شناسی

گوارش شناسی

🏵 #گوارش_شناسی 🏵

دلالت هضم غذا
@ntebesonati
🔅توانائى عمل گوارش وقتى مسلم است که در فم معده ثقلى نبوده، نفخ و قراقر در معده پیدا نشود و طعم دهان هم طبیعى باشد و شخص احساس ترشى و یا شیرینى و مزه هاى خاص در دهان ننماید

🔅همچنین احساس فواق، احتلاج و تمدّد هم نکند.

🍃 دیگر از نشانه هاى صحت معده بقاى غذا در معده در حد اعتدال و نزول آن در وقت معین، نه زودتر و نه دیرتر مى باشد. خواب باید در حد اعتدال، نه زیاد و نه کم باشد. همچنین شخص باید بتواند سبک از خواب برخیزد و پس از بیدار شدن نفخى در چشمان و سنگینى در سر نداشته باشد.
@ntebesonati
🔅اجابت معده هم باید بالطبع سهل بوده و قسمت زیرین شکم پیش از دفع براز اندکى برآمده باشد.

💫 هرگاه معده قدرت هضم را نداشته باشد تواتر در بازآمدن غذا به دهان و قراقر شکم روى مى دهد و طعام بیش از حد معین در معده مانده و یا آنکه قبل از وقت مقرر دفع خواهد شد.

🔅 هرگاه صفرا در معده باشد مانع هضم غذا نمى شود بلکه گاهى موجب فساد آن مى گردد

🔅 درصورتى که سودا، هم مانع عمل هضم شده و هم غذا را فاسد مى کند.

💫 چنانچه ورمى در معده نبوده و قراقرى هم رخ ندهد و غذا نیز در معده فاسد نگردد و با وجود این هضم به خوبى انجام نپذیرد باید سبب را از سوء مزاج دانست.

🏵 استدلال دردهاى معده

تمدّد معده دلیل بر وجود «باد» است.

👌 سنگینى و ثقل دلیل بر امتلاء و گزندگى آن نشانه خلط ترش یا تلخ (صفرا) مى باشد.
@ntebesonati
ادامه دارد…

استفاده از این نسخ باید با تجویز حکیم حاذق انجام شود.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.