گوارش شناسی

گوارش شناسی

🏵 #گوارش_شناسی

🎗استدلال اشتها🎗
@ntebesonati
این میل گاه زیاد و گاه کم و گاهى به هیچ مى رسد. پاره اى اوقات نیز طبیعت به برخى از اقسام غذا تمایل پیدا مى کند.

🔅 بعضى وقت ها میل به مبردات، یا ترشى یا غذاهاى شور و یا تحریک کننده هائى مانند خردل و فلفل و غیره افزایش مى یابد.

🔅گاه طبیعت به مجموع این نوع اغذیه یعنى تندى، شورى و ترشى و مواد جاذب رطوبت متمایل مى گردد تا به کمک آنها بتواند اخلاط زیانبخش را دفع نماید و این دلیلى بر ضعف معده مى باشد

🔅. گاهى معده تمایلى به موادى منافى طبیعت (مانند ذغال) پیدا مى کند که علت آن عدم سازش «اخلاط زیانبخش» با «اخلاط سودبخش» مى باشد.

✨معده قوى میل به غذاهاى چرب مانند گوشت و روغن و مانند آن دارد.

👌 اگر حس چشائى سالم باشد هیچ طعمى را بر طعم شیرین ترجیح نخواهد داد. چنانچه ذائقه اى تمایل به شیرینى نداشت و آن را پس زد دلیل بر افتى در معده مى باشد.

✨ اگر طبیعت از خوراک «گرم» بیزارى نماید دلیلش حرارت زیاد معده است. به عکس چنانچه به غذاهاى «سرد» تمایل پیدا کند دلیلى بر «سردى» آن خواهد بود. اگر متمایل به ترشى و تندى گردد باید به وجود خلط لزج در معده پى برد.

✨معده گرم آب زیاد مى طلبد تا بدل ما یتحلل شود.

@ntebesonati
ادامه دارد….

استفاده از این نسخ باید با تجویز حکیم حاذق انجام شود.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.