گوارش شناسی

گوارش شناسی

🏵 #گوارش_شناسی 🏵

@ntebesonati
🎗 اگر طعم دهان تلخ باشد دلیل بر وجود صفرا،

✨ اگر ترش باشد غالبا دلیل بر برودت معده شناخته مى شود. البته برودت به حدى نخواهد بود که مانع هضم غذا گردد ولى گاهى دلیلى بر حرارت و کمى رطوبت است.

🎗 حرارت رطوبت را به غلیان درآورده و رها ساخته و نمى تواند آن را به درستى بپزاند.

✨ برخى افراد غذا بسیار مى خورند، و عمل جذب در آنها به خوبى انجام پذیرفته و در نهایت ثقل زیاد هم از آنان دفع نمى شود و نیز بدنشان چندان فربه نمى گردد.

@ntebesonati
👌سبب تحلیل سریع و کثیر غذا در اینان صحت گوارش و توانائى هاضمه مى باشد.

منابع راز درمان (رساله اى در پزشکى سنتى و گیاه درمانى)، ج ۲
استفاده از این نسخ باید با تجویز حکیم حاذق انجام شود.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.