☙خواص انارازدیدگاه قرآن ومعصومین

☙خواص انارازدیدگاه قرآن ومعصومین

خواص انار از دید قرآن و امامان و احادیث
انسان همیشه منتظر معجزه ای از پروردگارش بوده، غافل از این که قرآن سراسر معجزه است. خداوند متعال در هر فصلی میوه های متناسب با آن فصل را آفرید تا آدمی بر اساس نیازهای جسمی خود از آن میوه ها استفاده کند. محققان طب قرآنی بر این عقیده اند که انار به عنوان یک میوه بهشتی از این جهت در فصل پاییز به بار می نشیند که فصل پاییز فصل خزان درختان و گرفتگی آسمان است و برای جلوگیری از افسردگی و نگرانی دانه های انار بسیار مفید بوده و موجب شادابی می شوند. بقیه در ادامه مطلب ….
« و الزیتون و الرّمان مُتَشابِهاً و غَیرَ مُتشابِه » سوره انعام آیه (۱۴۱)
« زیتون و انار و میوه های متشابه یکدیگر و غیر متشابه هستند »
امام صادق (ع) می فرمایند: بخورید انار را با پرده های وسط آن تا معده را صیقل دهد و هوش را زیاد کند.
مام علی(ع) : ” به کودکان خود انار بخورانید که به سرعت زبان را باز می نماید . ” ( امالی طوسی ، ج۱ ، ص ۲۷۲ )
رسول خدا (ص) : هیچ اناری نیست مگر این که در آن یک دانه از بهشت وجود دارد و من دوست دارم حتی یک دانه از آن را ترک نکنم .
( طب الائمه ، ص ۱۳۴ )
علی بن الحسین(ع) : ” دو چیز است داخل شکم نمی شود مگر آن را فاسد می نماید ، دو چیز آن را اصلاح می کند که دو اصلاح کننده انار و آب سرد شده و دو فاسد کننده پنیر و کباب خشک است .” ( محاسن ، ج ۲ ، ص ۴۹۳ )
امام علی (ع): ” انار را با پیه آن بخورید که معده را دباغی می کند . در هر دانه ای از انار ، موقعی که در معده مستقر گردید ، حیات قلب و روشنگر نفس و برنده وسواس ، نیز شیطان را چهل روز مریض و ضعیف می نماید . ” ( فصال ، ص ۹۳۶ )
در روایت کافی چنین است :
” هر کس انار بخورد درد از بدنش بیرون می کند . ”
امام رضا(ع) فرمود : « حَطَب الرّمان یَنفی الهوام » هیزم انار حشرات و حیوانات کوچک را دور می نماید .
( مکارم الاخلاق ، ص ۵۴۵ )
امام صادق (ع)فرمود : « من الحل رُماناً فَهو آمن فی نَفسهِ إلی أن یَصبَح » هر کس انار بخورد ، پس جان او تا صبح در امان است.
( بحارالانوار ، ج ۶۶ ، ص ۱۶۴)
انار و روشنایی دل :
داوود ابن سلیمان از امام رضا از پدرش از رسول خداu نقل می کند که :
” انار بخورید ، زیرا هیچ دانه ای از آن بر معده نمی افتد مگر این که دل را روشن می کند و شیطان را چهل روز از بدن بیرون
می نماید” . ( عیون اخبار ، ج ۲ ، ص ۴۳-۳۵ ، صحیفه الرضا ، ص ۳۴ ، مکارم الاخلاق ، ص ۱۹۵ )
امام صادق (ع): ” چهار چیز است که طبیعت را به حالت اعتدال درمی آورد ، انار سورانی ، خرمای پخته ، بنفسج و کاسنی ”
( همان منبع )
رسول خدا (ص) : ” هر کس انار بخورد ، قلبش را روشن می گرداند و وسوسه را از دلش برمی دارد تا چهل روز ”
( محاسن ، ج ۲ ، ص ۵۴۳ )
انار و تعدیل مزاج :
امام صادق(ع) : ” میوه یکصد و بیست رنگ است و آقای آن انار است . ” ( محاسن ، ج ۲ ، ص ۵۴۰ )
امام صادق (ع): ” اگر در عراق بودم ، هر روز انار سورانی می خوردم ، آنگاه در فرات زیر آب می رفتم “( محاسن ، ج ۲ ، ص ۵۴۰ )
امام صادق (ع) هر شب جمعه انار می خورد. ( محاسن ، ج ۲ ، ص ۵۴۰ )
انار و قوه باه
خراسانی گوید : حضرت امام رضا u می فرماید : “أکل الرمّآن یِزید فی ماء الرجُل و یُحَسن الولد”
خوردن انار نطفه مرد را زیاد می کند و فرزند را زیبا می گرداند . ( محاسن ، ج ۲ ، ص ۵۴۶ )
انار و سرعت رشد :
امام صادق(ع) : ” أطعموا صبیانکم الرمّان ، فأنه أسرَع شبابهم” به کودکان خود انار دهید که بر جوانی آنان سرعت می دهد .
( بحار ، ج ۶۴ ، ص ۶۴ ، المحاسن ، ج ۲ ، ص ۵۴۶ )
انار و هضم غذا :
حارثت بن مغیر می گوید : به امام صادق(ع) شکایت کردم از سنگینی دل و هضم نشدن غذا در معده ؛ فرمود :
” انار شیرین را با پیه آن بخور که معده را دباغی می نماید و به هضم نشدن غذا شفا می بخشد ، غذا را هضم می نماید و در اندرون انسان تسبیح می گوید . “

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.