☜ارکان☟☟

☜ارکان☟☟

۱⃣ارکان : رکن یا عنصر 👈جسم بسیطی است که به غیرخودتجزیه نمیشود وتشکیل دهنده اجزای اولیه همه موجودات است وشامل ۴ رکن میشود ⬇️⬇️⬇️

🌑خاک
💦آب
🌫هوا
🔥آتش
استفاده ازکلمات فوق برای نزدیک سازی به ذهن بوده ومنظورخاک وآب و، هوا وآتش متعارف نیست .
خاک عنصری : سردوخشک
آب عنصری : سردوتر
هواعنصری: گرم وتر
آتش عنصری :گرم وخشک
بنابراین هرچه درصد ترکیب این عناصر بنیادی دربدن افزایش پیدا کند خاصیت مربوط به آن نیز دربدن افزایش می یابد .

❄️سردی یعنی : کاهش حرکت جنبشی ذرات جسم وگرمی برعکس آن
❄️سردی: باعث نزدیک شدن ذرات جسم وتراکم آنها ودرنتیجه سنگینی درجسم میشود وگرمی برعکس آن
💧تری یعنی: انعطاف پذیری جسم وخشکی برعکس آن .

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.