🌷طب🌷

🌷طب🌷

🌹طب🌹

طب: دانشی است که باآن حالات بدن انسان ازلحاظ تندرستی ونبودآن شناخته میشود وهدف ازآن ،حفظ تندرستی موجود وتلاش برای بازگرداندن آن است وقتی که ازدست برود .

تقسیم بندی طب :
۱⃣نظری
۲⃣عملی

طب نظری :(علوم پایه)شامل :⬇️⬇️

۱⃣امورطبیعی
۲⃣اسباب وعلل
۳⃣دلایل وعلایم

طب عملی :شامل ⬇️⬇️

۱⃣حفظ الصحه
۲⃣معالجات

حفظ الصحه : ↪️
۱⃣تدابیرصحی
۲⃣تدابیرمرضی
۳⃣دارودرمانی
۴⃣اعمال یداوی (دستی)

👈امورطبیعیه : به اموری اطلاق میشود که به طبیعت مربوط میشود باهمان حفظ سلامتی ، ومتعصب به طبیعت وساختاربدن رودرست میکند وجودانسان وصحت وسلامت به آن بستگی دارد .

امورطبیعی : شامل ⬇️⬇️

۱⃣ارکان
۲⃣مزاج ها
۳⃣اخلاط
۴⃣اعضا
۵⃣ارواح
۶⃣قوا
۷⃣افعال

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.