👌درمان بیماری پوستی 😖

👌درمان بیماری پوستی 😖

📌📌📌📌📌
ضعف غدد درونی، بیماری پوستی
💢💢💢💢💢

چند سال پيش در تجريش به عيادت بيمارى رفته بودم كه پوست دست‏ها، پاها، شكم و نقاط ديگرى از بدنش تركيده و شكافهاى ژرف و طويلى برداشته بودند. بهمين علت بيمار توان حركت و حتى نشستن را نداشت. او چندين ماه بدين حال بود. معالجات بسيار و تزريق نئوسالوارسان و داروهاى ديگر نموده بود ولى هيچيك اثر نبخشيده بودند.⚜⚜⚜⚜

در معاينه تعدادى لكه‏هاى سپيد در بدن او ديدم كه از پوسته و نخاله پوشيده بودند.
با بحركت درآمدن لباس اين پوسته‏ها كنده شده و در سطح بدن و هوا پراكنده مى‏گشتند. مزاج بيمار نيز نامرتب بود و با كمك دارو و مسهل اجابت مى‏نمود.🔵🔴🔵🔴

با ديدن اين بيمار بياد بيمار سابق الذكر افتادم. متوجه شدم علت هرچه باشد ضعف و ناتوانى غدد درونى در اينجا دخيل است.
دستور دادم روزى دو قرص” پلورى گلاندولر” بخورد. ضمنا شيره خنك‏هاى لازم و تنقيه از شكر سرخ، گل خطمى و غيره و جوشانده‏هاى مناسب براى لينت مزاج و دفع سموم بدن دادم.
♻️♻️♻️♻️♻️

حال بيمار رو به خوبى رفت ولى بصورتى كند نه آن‏گونه كه مد نظر بود. براى كمك بيشتر سپردم روزى يك عدد دنبلان را كباب كرده باو بخورانند. در نتيجه پيروى از اين دستور غذائى مزاج بيمار بزودى رو به اصلاح گذارد و رفع عوارض او گرديد.
***
🍁🍁🍁🍁🍁
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.