📝آزوتومی

📝آزوتومی

بيمار آزوتومی 👴👴🤕😓🤕😓🤕😓

* آقاى حاج رجبعلى س. ساكن گچسر در سن ۸۵ سالگى در تاريخ ۳/ ۱۲/ به مطب مراجعه نمود. دچار آزوتومى، خيز در صورت، دستها، شكم، پاها و بيضه‏ها بود و حالت خفگى و برافروختگى و تنگى سينه داشت.

آزمايش ادرار او به شرح زير بود:🌡🌡🔬

اوره ۱۰، چرك زياد و آلبومين مختصر. ضمنا در آزمايش خون نيز مقدار ۸۰ سانتى‏گرم در ليتر اوره نشان داده مى‏شد.

داروهائيكه منحصرا برايش تجويز كردم💊💊💊

عصاره اصل السوس، ريشه كاسنى، ريشه كرفس و رازيانه بود.
نتیجه 👇👇

در تاريخ ۱۰/ ۱۲/ وزن مخصوص ادرار به ۰۰۹/ ۱ و اوره خون به ۷۸ رسيده بود. در اثر استفاده از داروهاى فوق تمام خيز بدن و تهبج برطرف شد. اين‏بار عرق اشترخار به قدر پنج سير با يكى دو سير سكنجبين تجويز كردم كه صبح ناشتا بنوشد.

در تاريخ ۱۵/ ۱۲/ مقدار اوره خون به ۶۷ سانتى‏گرم و وزن مخصوص ادرار ۱۱/ ۱ رسيد. آلبومين مختصر و چرك هم وجود داشت. با به كار بردن داروها تمام حالات فوق الذكر در بيمار برطرف و بهبود كلى يافت. دستورات مشابهى گرفت و رفت و قرار شد بعد از عيد نوروز مراجعت نمايد. در تاريخ ۱۲/ ۱/ مقدار اوره خون در آزمايش مجدد ۶۷ سانتى‏گرم و وزن مخصوص ادرار ۱۸/ ۱ بود و كلا بهبود به دست آورده بود. دستور استفاده از سبزى‏هاى كوهى نظير والك و عصاره‏هاى داروئى يادشده و شير بريده را به او دادم و او را با آرامش فكر رهسپارش كردم.
راز درمان ج ۲
@shafayafteghan

بيمار لرزش یا رعشه🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

در تاريخ /۵/ ۴ آقاى داود ش. پنجاه ساله ساكن تهران كارمند اداره پخش دخانيات كه دچار خيز بدن گرديده بود به راهنمائى برخى از مرضا به اينجانب مراجعه نمود.🍂🍃🍂🍃
بيمار دچار تپش قلب و عصبانيت بود. نبض غير منظم داشت. در چهره و بدان او حالت سودائى، خيز و آماس مشهود بود.😱😱😱

درمان‏😊😊
براى رفع ورم كليه «حب ارمنى مركب» و عصاره‏اى مركب از تخم خيار ۳، تخم خربزه
۳، تخم گرمك ۲ ل دادم. براى رفع سودا و عصبانيت و نيز تقويت قلب دم‏كرده سنبل الطيب ۱، گل‏گاوزبان ۲ و ليموعمانى ۲ ل و همچنين دستوراتى براى نرمى و لينت روده‏ها دادم.
😊😊😊😊😊

🔬🔬🔬
آزمايش ادرار كه در تاريخ ۳۰/ ۳/ در آزمايشگاه دكتر رحمتيان انجام گرفته بود ۳ گرم آلبومين، مقدار زيادى اگزالات دوشو و از ۲۰ تا ۳۰ لوكوسيت را نشان می‏داد.😁😁

🍂🍂🍂🍃🍃🍂🍂🍂
– در تاريخ ۹/ ۴/ بيمار مجددا در آزمايشگاه دكتر رحمتيان تحت آزمايش ادرار قرار گرفت. متذكر می‏گردد كه با همين درمان ساده و مختصر ديگر اثرى از آلبومين ديده نشد.
بارها يادآورى كرده كه يك دارو يا گياهى ممكنست در بعضى بيماران سبب شدت مرض شده ولى همين دارو در ديگرى كه دچار همان بيمارى باشد كمك و یاری در معالجه اش نماید
☺️☺️☺️☺️☺️
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.