🤗درمان کم مویی

🤗درمان کم مویی

@tebbolmostafa
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

🔮ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻛﻢ ﻣﻮﻳﻰ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ است

🌺 ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ:

ﺑﻪ ﺣﻨﺎ ﺧﻀﺎﺏ ﺑﻨﺪﻳﺪ ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺟﻠﺎ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ، ﻣﻮ ﺑﺮ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﺎﻧﺪ، ﺑﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺵ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ.

🌺ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺎﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ:

ﺷﺎﻧﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﻋﺎﺝ، ﻣﻮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﺎﻧﺪ، ﻛِﺮﻡ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ، ﺩﻭﺭ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ، ﺗﻠﺨﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﻭ ﻣﻰ ﻧﺸﺎﻧﺪ، ﻭ ﻟﺜﻪ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻧﺪﺍﻥ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺎﻙ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

🌺ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ:

ﺳﺮﻣﻪ، ﻣﻮ ﺑﺮ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﺎﻧﺪ، ﺩﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﻴﺰﻯ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺠﺪﻩ، ﻳﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ.

🌺ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ:

ﺳﺮﻣﻪ ﺍِﺛْﻤِﺪ، ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺟﻠﺎ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ، ﻣﻮ ﺑﺮ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﺷﻚ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺑَﺮَﺩ.

🌺ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ:

ﻣﺴﻮﺍﻙ ﺯﺩﻥ، ﺩﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺟﻠﺎ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ، ﻣﻮ ﺑﺮ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﺎﻧﺪ ﻭ ﺁﺑﺮﻳﺰﺵ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺑَﺮَﺩ.

🌺ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ:

ﺍﻧﺠﻴﺮ، ﺑﻮﻯ ﺑﺪ ﺩﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺑَﺮَﺩ، ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ، ﻣﻮ ﺑﺮ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﺎﻧَﺪ، ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺑَﺮَﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ، ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،

📚منبع ؛ احادیث پزشکی ج۱ ص ۵۳۵
🌐گروههای آموزشی وپژوهشی استاد یعقوبی درتلگرام
📝تهیه وتنظیم؛ عبدالحکیم

سلامت باشید
التماس دعا!

❗هوالحکیم❗

🌳🌲🌳🌲🌳🌲🌲

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.