بنفشه

بنفشه

#بنفشه(بنفسج):
🌺🌺🌺🌺🌺
گل کوچک خوشبوی بنفش
طبیعت : در اول سرد و در دوم تر (سردو تر)

افعال وخواص:مسهل صفرا بخصوص صفرای محتبس در معده وامعاء،مسکن عطش و حدت خون ،تب های گرم و خفقان که به همراه آلو و ماءالشعیر اثر آن بیشتر است.محلل ورم های لطیف و سفت ،سردرد گرم ،صرع کودکان ،نزله ها ،زکام ،سرفه ،خشونت سینه وحلق ،ذات الریه ،وجهت رفع اسهال صفراوی :مداومت در آشامیدن جوشانده بنفشه آسیاب شده مفید است و نیز ضماد بسیار نرم شده ان در سر جهت سردرد وامراض حاره معده و کبد و شقاق و ورم مقعد بسیار نافع است.
مصلح:انیسون ،مرزنجوش،شب بو
🍃🍃🍃🍃🍃🍃
بدل :گل نیلوفر ،برگ خبازی و در سرفه های شدید ،گل گاوزبان
🍶🍶🍶🍶🍶
#روغن بنفشه:
طرز تهیه:روغن کنجد ۴۵۰ گرم ،گل بنفشه ۱۵۰ گرم که حرارت داده یا در آفتاب گذاشته ، بعد از هر چند روز صاف کرده مجددا همین مقدار گل بنفشه به آن می افزایند تا کاملا رنگ وبوی گل بنفشه بگیرد .
خواص:روغن بنفشه سرد وتر بوده جهت نرم کردن اعضا ومفاصل ،حفظ صحت ناخن و خشکی سینه بکار میرود و خواب آور خوبی هم هست.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.