خاکشیر

خاکشیر

#خاکشیر

🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁

@makhzanoladviyah

💠خاکشیر اسمی اصفهانی است ،نام شیرازی آن شفترک و به ترکی شورن گویند و به عربی خبه

✅آن تخمی است ریز و کوچکتر از تخم خشخاش ؛سرخ رنگ و مزه آن اندکی مایل به تلخی و بهترین آن سرخ زعفرانی شیرین طعم است که از بلاد کردستان و عراق میاروند.
@makhzanoladviyah

❇️طبع: گرم و تر در دوم است و در آن رطوبت اضافه است

🌵🌵شهوت انگیز ؛ اشتها آور؛مقوی معده؛هاضم؛مفتح سدد ؛نافع گرفتگی صدا ؛محلل مواد نخاعی ؛آبله؛حصبه،مخملک؛سردی اندامهای داخلی ،از بین برنده حرارت تب ؛موافق سوداوی مزاج ها اگر با شکر بخورند؛خوشبو کنندهر دهان ،چاق کننده ، زیبایی چهره؛ به حدی که اکثر زنان انرا کوبیده با شیر می خورند.رنگ چهره را زیبا می کند و بدن را چاق می کند.
💎💎یک درهم آن جهت خارج کردن اخلاط سینه و ریه نافع است.
💎💎محرک قوه باءبخصوص با شکر سفید
🎯سه درهم آن جهت رفع سسمیت ادویه سمی و فاسد به کار میرود بخصوص اگر با گلاب ریگ شور شده شود و یا لا آب خالص آنقدر شسته شود که دانه ها باز شود و نیم گرم خورده شود.
🔵🔵برای اسهال و قی صفراوی خاکشیر باآب برگ کاسنی تازه مکرر خورده شود.
🖲بوداده آن در خمیر جهت سرفه مزمن و ریه و کبد نافع است.
🎗ضماد آن جهت زخم چشم و ورم بناگوش و پستان و بیضه ها ؛نقرس ،ورم سخت سرطانی و ورمهای گرم و صفراوی مفید می باشد.
شیاف رحمی (فرزجه) آن با عسل به وضع حمل کمک کرده و نافع زخمهای رحمی است.
💠مصلح آن کتیرا
💠بدل آن در امر باء و چاق کنندگی قدومه است و سایر خواص آن شبیه خواص قدومه است.

♤♤به کانال تلگرامی ما بپیوندید♧♧

❌⚠️❌کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز می باشد و گرنه از لحاظ شرعی پسندیده نمی باشد.

🗣🗣join us:👉👉👉

@mahkzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.