بزاق

بزاق

#بزاق
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

🔷اسم عربی هست وآن را بساق(زمین سنگلاخ سوخته) وبصاق(تف ولعاب دهان بیرون انداخته)وریق(ریخته شدن آب بر زمین)نیزگویند
🔷وبه فارسی آب دهان گفته شود ومنظور از آب دهان انسان هست مادامی که در دهان است.

🔷مزاج :بزاق انسان گرسنه قویتر از انسانی است که شکم خود را به غذاپر کرده است خصوصا افرادگرم مزاج که گرم وتر میباشد.
وگویند گرم با رطوبت بالفعل وخشک در آخراست.
🔷در هنگام گرسنه بودن گرمی و خشکی آن زیادتر شده ودر حالت خشم وکار کردن سخت ،به نهایت گرمی میرسد

🔷مالیدن آن با کمی کافور برای پوست های خشن وخارش دار(قوبا)مفید میباشد واگر هر روز ناشتا اینکار را انجام شود خشونت وخارش پوست (قوبا) اطفال را از بین میبرد.
@makhzanoladviyh

🔷در صورتی که انسان گرسنه ویاروزه دار گندم را بجود وبا دندان نرم کند وبر ورمها ودمل ها قرار دهد باعث نضج (پخته شدن) وتحلیل(از بین رفتن)آنها میگردد خصوصاً در بدن هایی که گوشت سست ونرمی دارند
🔷وهمچنین نان جویده شده نیز نافع میباشد بطوریکه این روش در انجام دادن این عمل سریع تر از گندم است.

🔷طلای(مالیدن داروی مایع بر عضو) بزاق نیز نافع خشونتهای پوستی(قوباء) وپاک کننده آثار زخم های کهنه وپاک کننده آنها است خصوصا اگر بر انجام اینکار مداومت صورت گیرد
🔷از بین برنده آثار تیرگی از چهره واز سایر نقاط بدن میباشد
🔷اگر آب دهان انسان روزه دار در گوش چکانده شود کرم آنرا از بین میبرد
🔷از بین برنده ظفره(گوشت یا پوستی اضافه در گوشه چشم) وسفیدی وگل مژه پلک چشم👁 میباشداگر با کافور(ماده ای خوشبو وسفید رنگ)به طور مداوم مورد استفاده قرار گیرد .

🔷واگر در چشم بچکانند نافع خونی است که به سوی آن ریخته باشد
🔷اگر دراوایل تیره وکدر شدن وبه درد آمدن چشم به چکاندن در چشم مداومت داشته باشند (هر روز بعد از بیدار شدن از خواب) چشم دچار بیماری وآفت نمیشود وتا یکسال اینکار را انجام دهند
🔷اگر انسان روزه دار آب دهان خود را در دهان مار بریزد در آن ساعت مار از بین میرود وهمچنین عقرب
وگفته شده در موقع نهایت گرمی صاحب آن پادزهر سموم است.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز می باشدو گرنه از لحاظ شرعی پسندیده نیست.
🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.