باقلا

باقلا

♻️🍃♻️🍃♻️🍃♻️🍃

@makhzanoladviyah
#باقلا
✨نام فارسی :باکلا
✨نام هندی :بلهر
📝مشخصات ان
✨نبات ان قایم به ساق. برگ ان مثل 🍃برگ ترمس(باقلای شامی مصری)🌼گل ان سفید ودر ان نقطه های سیاه 🍈میوه ان در غلاف هست.
✨ انواع ان هندی . مصری . نبطی که خواص ان متفاوت هست.
✨طبع ان:بخاطر زیادی نفخ ان طبعش از اعتدال میل به سردی خشکی بیشتر هست .
✨رطوبت فضیله خصوصا در تازه ان سردی وتری ان بیشتر هست .
🔅نوع مصری ان تری زیاد قابض تر از نوع دیگر هست. 🔅قریشی گوید که تازه ان سرد وتر در دوم هست .
🔅صاحب حاوی سرد و خشک در اول دانسته.
✨ از بهترین ان ⬅️فربه سفید درشت و خشک کرده هست.
✨ خواص ان◀️محلل . زود هضم از معده هست . بدن را فربه میکند.پوست داخل گل باقلاقابض هست .

✨وچون با ارد جومخلوط شودورمهای گرم ناشی از ضربه خوردن به سر یا مانند ان تسکین دهد .
✨ مخلوط ان با ⬅️ارد گندم شنبلیله و عسل ورمهای بیخ گوش👂درمان کندو ↪️
✨اگر با سرکه پخته شود ورمهای پستان ناشی از بستن شیر را باز کند یا مرهمی از موم روغن بادام عنب الثعلب اب حی العالم نفع زیادی دهد.
@makhzanoladviyah

✨وچون ارد ان را با عسل 🍯مخلوط کنید به زخمهای ترکیبی ضماد کنید هر چه که باشد کامل تخلیه میکند. ✨ اگر هم به عسل و اب بارهنگ مخلوط کنید بهتر هست.
✨ضماد برگ🍃انو پوست بیرونی ان سوختگی ناشی از اتش🔥 نفع دهد خصوصا اگر تازه ان باشد .
✨ بدون پوست ان واز طرف داخل ان به موضع پارگی ناشی از ضربه ومانند ان بگذارند خون ان را قطع نماید .

✨خاکستر گیاه تازه ان⬅️ جهت بیماری پوستی به ضماد و مالیدن ان در حمام🚿نافع هست.

✨ با قلا تمیز کننده سینه وشش و مقوی ان هست و بدون پوست ان برای سینه نیکو هست و
اگر اب 💧ان را بنوشید کمک به خارج کردن رطوبت از سینه و ریه کند .
✨وچون ارد ان را با عسل پونه مخلوط کنید و بلیسید حلق و لوزه ها را نفع بخشد.
✨و همچنین اگر اب پخته ان را غرغره کنید و با عسل بخورید سرفه را نفع بخشد حریره ان با روغن بادام و شکر🍚 امراض سینه. را نفع بخشد.

✨بدون پوست ان ضد استفراغ و پخته ان به سرکه اسهال نفع بخشد
✨وچون تازه ان را با سرکه بخورند شکم قبض میکند. خوردن اب پخته ان ادرار حیض و سقط جنین ومنع تولید سنگ کلیه کند.
✨ اب پخته ان با روغن بنفشه پیه گوساله و موم مخلوط کنن ناشتا بخورند درد کمر را نفع بخشد.
✨گل ان سرد تر هست مسکن حرارت و امراض👁چشم را درمان میکند.
‼️در بعضی خلط بلغمی ایجاد میکند و هیجان ریاح و تولید سودا میکند. خلط فاسد در اعضا تولید میکند که باعث سنگینی در سر شود .🍪نان ان بسیار نفاخ ،

تازه ان نفخ بسیار. پخته ان با پوست نفخ بسیار دارد.
❕برای رفع نفخ ان بدون پوست وبدون سرپوش پخته شود.
✨باقلا باعث بخارات زیاد هست خصوصا تازه ان که ضرر به اعضا دردمند میرساند . تولید نفخ بسیار دهد.
✨به قول شیخ 📚مضر 👃دماغ واصلاح ان پخته ان با زیره وبرگ غار تر یا خشک هست.

✨کسی که در معده او نفخ بسیار هست اجتناب کند از خوردن که ان مصلح ⬅️ماش هست.
✨مصلح ان✅صعتر . زیره. کرویا . سداب . . فلفل . . انجدان. در پخته ان با بعضی ترکیباتی مثل ترکیب مصطکی بعد از ان بخورند.

♻️🍃♻️🍃♻️🍃♻️🍃♻️
@makhzanoladviyah
join us👆👆👆
⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع است در غیر اینصورت ناپسند وحرام میباشد.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.