عناب

عناب

🌺🍃🍃🌺🍃🍃🌺
@makhzanoladviyah

#عناب

👈عناب🌰به فارسی سیلانه نام دارد .میوه ی درختی است🌴شبیه به کنار و زیتون 🍈در بلندی ولی برگ ان🌿کمی ضخیم تر و دراز تر است ویک طرف ان پرزدار و چوب و پوست درخت ان سرخ رنگ🍁و خالدار است

👈.بهترین نوع عناب🌰بزرگ و رسیده قرمز رنگ پر گوشت شیرین و پوست نازک است و قوت ان تا دو سال باقی می ماند.

🌺عناب تازه معتدل است و مایل به خشکی .

🌺بو علی فرماید📚سرد در اول و معتدل در رطوبت و خشکی است.

🌺جهت تسکین شدت گرمای خون نافع است .

🌺.غذائیت ان اندک و هضم ان دشوار است↔️دلیل این مطلب این است که .
جالینوس گفته :📚من در عناب اثری از حفظ و صحت و از بین بردن بیماری ندیدم و ..

🌺صاحب منجح گفته📚:عناب معتدل برای هر چهار خلط است و ملین است

🌺عناب نافع سینه و ریه و سرفه و..

🌺و جوشش و غلیان خون را کم میکند.

🌺عناب نافع برای ابله مرغان

🌺.و نیز برای دیر هضم بودن ان مصلح⬅️ شکر

🌺جالینوس گوید:📚اگر عناب را با عدس پخته اب ان را بنوشند حرارت خون را خاموش می کند .

❌اما زیاده روی در ان سبب سرفه و نفخ و پیچش شکم می شود ❌
🌺و اگر چنین شد بعد از ان گلاب گرم بنوشند🍷
@makhzanoladviyah

🌺گیلانی گوید:📚عناب مولد خلط خوب است و در ان لزجی و چسبندگی نیست …
🌺 ولیکن مولد بلغم نیز هست و..

🌺اگر عناب را با اب نیلوفرسابیده و بر چشم 👁ضماد کنند نافع ورم های چشم👁 است.

🌺 و اگر اب خیسانده یا پخته ی ان را بنوشند نافع خشکی گلو سرفه های خشک .

🌺و سوزش ادرار را کم میکند و با ادویه مناسب جهت رفع سر درد نافع است

🌺اشامیدن ان نرم کننده ی اخلاط غلیظ و.. می کند.

🌺 مخصوصا رسیده ی نیم خشک ان .اما نارس ان سبب یبوست می شود.

🌺اگر عناب را با تخم ان سابیده و هر روز دو مثقال بخورند برای رفع زخم روده نافع است.

🌺 و اگر تخم ان را کوبیده و الک کرده بخورند برای رفع اسهال نافع است .

🌺اب خیسانده و پخته ی ان در عرق کاسنی با سکنجبین برای مخملک و حصبه و .. نافع می باشد.

🌺برای سرفه می توان تخم ان را با عرق نیلوفر یا عرق بید میل کرد و مقدار شربت ان ۲۰تا ۵۰عدد است

⬅️ و مصلح ان مویز و زرد الو و …است.

🌺عناب خشک سبب کم شدن منی

🌺و مصلح ان⬅️ عسل🍯 و .. است.
@makhzanoladviyah

🌺اگر برگ ان را 🌿جوشانده صاف کرده هر روز نیم رطل(یک رطل برابر با نیم من)با مقداری شکر🍚 بیاشامند جهت خارش مجرب است.

🌺 و پاشیدن برگ خشک سابیده ی ان جهت رفع زخم و خواه در اندام های بدن بهترین دارو است.
🌺 مخصوصا اگر اول بر عضو عسل🍯 بمالند و بعد برگ را بپاشند .

🌺پوست درخت عناب🌳را سابیده و پودر کرده تنها یا هم وزن ان سفیداب ترکیب کرده و در داخل زخم های چرکی پر کنند ان را از چرک پاک کرده و التیام می بخشد و این مجرب و بی عدیل است.

🌺نوشیدن براده ی چوب ان برای دفع خراش پوست و ضماد ان جهت اصلاح و بستن شکستگی و در رفتگی استخوان نافع است.

🌺صمغ ان تنها یا با ادویه مناسب جهت امراض چشم👁 نافع و جویدن برگ تازه ی ان باعث بیحسی زبان و عدم درک مزه ها می شود .

🌺و میتوان از ان برای خوردن داروهای بد مزه استفاده کرد و قوی تر از برگ ترخون 🍃در این مورد است.
join us👇👇👇
@makhzanoladviyah

‼️⚠️‼️کپی برداری از مطالب فقط با ذکرلینک مجاز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.