بذر البنج

بذر البنج

🌿🌿🌸🌿🌿🌸🌿🌿🌸
@makhzanoladviyah
#بذر_البنج
#بنگ

👈بذر البنج به فارسی🔸 بنگ 🔸نام دارد و با حشیش متفاوت است .

🔻به عربی سیکران و خداع الرجال
🔻یونانی افیقون. سریانی ازمالوس.
🔻بربری اقطفیت. دیلمی کبرجک.
👈گیاهی است ساقه ی آن کلفت و پرز دار مانند پشم و برگ آن شبیه به برگ بادرنجبویه و بسیار کلفت و اطراف آن شکافدار است بسیار سبز مایل به سیاهی پرزدار

👈با طعم تند و کمی تیز شبیه به طعم زنیان .
👈شاخه های ان یکی زیر دیگری و تخم آن در غلاف پنهان است شبیه به گل انار و پر از تخم شبیه به کشوث اما دایره ای نیست .

👈بر ۳⃣نوع است ⬅️سیاه سرخ سفیدگل.
👈سیاه آن کبود و برگ آن شبیه به برگ لوبیا مایل به سیاهی تخم آن شبیه به تخم ریحان و کمی سیاه.

👈گل سرخ آن مایل به زردی و شبیه به گل سیب و برگ آن نرم تر است و تخم آن شبیه به قدومه است.

.👈گل سفید آن برگ نرم تر و سیاهی و کثافات کمتر داردو ….

👈 و چیزی شبیه به پرز دارد تخم آن سفید و در سواحل دریا و خرابه ها می روید و این نوع قابل مصرف است و نیز کمیاب است.

👈هر دو نوع اول سمی است و نوع سیاه آن کشنده است مگر عصاره ی شاخه های آن .

👈و بدلش افیون است .
👈نوع سفید و قابل مصرف آن در خود رطوبت و چربی نباتی دارد وهم تازه و هم خشک و عصاره آن را مصرف می کنند و …
@makhzanoladviyah

✅ . گاهی آن را کوفته با آرد گندم 🌾ترکیب کرده قرص می سازند
✅و این دارویی سرد و خشک است و در سفید آن رطوبت .
✅ . قوت تخم آن تا یک سال باقی می ماند .

✅طبع سیاه سرد و خشک در آخر و سوم بلکه چهارم است .
✅جمیع اقسام آن مخدر خواب آور 😴سبب سنگینی و باطل کننده ی روح و مفسد مزاج است.❌
✅مجفف مسکن درد ضربانی از سستی اعضا و سردرد کهنه ..و مانع سیلان و نزله به سوی چشم 👁است.

✅مسکن درد گوش👂 و قطع کننده ی خونریزی از هر عضو بدن است.

✅اگر تخم آن با افیون مساوی بسابند باطلا یا عسل🍯 ترکیب کنند و کمی بخورند ضربان درد را آرام کند.

✅ و اگر محل درد را با برگ یا تخم آن ضماد کنند نافع درد و ورم گرم است و…

✅ و اگر با ریزه ی کندر ترکیب کنند و با آب برگ آن سابیده شود در دندان گذارند درد را تسکین دهد .

✅اگر برگ آن سه یا چهار عدد با طلا (نوعی شراب)بخورند درد استخوان را نفع دارد .

✅ضماد برگ و رقیق مالیدن آن بعد از کندن موی مانع روییدن آن شود ….
join us⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجازبوده در غیر اینصورت ازلحاظ شرعی حرام است.

ادامه👈 #بنگ
@makhzanoladviyah

✅مالیدن آن با سرکه 🍶و با ثلث آن افیون خشک کننده ی زخم های رطوبی است .
✅ نوع سفید آن در داروهای گرم کننده استفاده می شود .

✅اگر با بنگ و افیون به طور مساوی حب ساخته و به اندازه ی باقلا یا نخود بخورند خواب طولانی😴💤 می آورد .

✅شیخ الرئیس فرماید✍️مالیدن رقیق تخم آن و نیز برگ آن و عصاره ی آن یا قرص آن هر کدام به تنهایی برای درد چشم👁 و ضربان آن و ورم چشم نافع است و.. .

✅چکاندن عصاره ی آن هر نوعی که باشدتنها یا با سرکه یا عسل نافع ضربان گوش 👂و اگر آب پخته ی آن مزه مزه کنند درد دندان را تسکین دهد.

✅و اگر تخم آن را کوبیده در پارچه ی کتان بسته بر روی دندان درد ناک 😬بگذارند درد را آرام کند.

✅ و کرم دندان را بکشد و نیز اقطران (دو نوع است یکی از زغال سنگ و دیگری
@makhzanoladviyah

✅اگر تخم آن را بخورند خونریزی شدید رحم را قطع کند.

✅شش قیراط از تخم آن با هم وزن تخم خشخاش و آب عسل جهت سرفه قطع خونریزی هر عضو بدن نافع و …

✅مالیدن آن بر ورم پستان که بعد از زایمان عارض شده نافع و آن را حل میکند.ضماد برگ آن نیز چنین کند .
✅بذر البنج سوخته یک جز با دو برابر آن دارچینی و یک جز زنجبیل سابیده با عسل🍯 ترکیب کرده به اندازه ی یک درم وقت ناهار خورده شود برای درد معده مجرب است.

✅ و اگر برگ آن با روغن پیه تفت داده با زرده ی تخم مرغ ترکیب کرده و ضماد نمایند دردهای اسفل را تسکین دهد.

✅وبرای درمان قولنج ریشه ی آن را نیز اضافه نمایند
✅ونیز به شکل فتیله آن را با انجیر جهت بواسیر و امراض مقعد استفاده می شود .
✅حمول عصاره ی آن جهت درد رحم نافع و اگر آن را کوفته با شیر مادیان(خر ماده)در پوست گوزن بسته و زن همراه نگه دارد تا زمانی که همراه دارد آبستن نگردد ونیز مانع سیلان ادرار است زیرا سبب انجماد ماده شود.

✅برگ آن سه تا چهار عدد بخورند تب صفراوی را نفع دارد .
✅مقدار شربت آن از نوع سفید شش قیراط تا نیم مثقال و از سرخ تا شش قیراط و از سیاه تا چهار قیراط و بدل آن افیون است .
⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده درغیر اینصورت ازلحاظ شرعی حرام است.

ادامه👈 #بنگ
@makhzanoladviyah

✅اگر سنبل و لفاح و خشخاش همه به یک اندازه به همراه روغن بذر البنج همه رو کوفته با آب گرم خمیر کرده و در آفتاب 🌞کمی خشک کرده و بعد فشرده تا روغن گرفته شود و این طبعش سرد است و قاتل شپش و خارش .

✅و چرب کردن بنا گوش 👂با آن خواب معتدل آورد و مالش با آن جهت زخم های صفراوی سر و خارش سر و..

✅ و چکاندن آن جهت درد گوش و حمول آن جهت قوت رحم نافع است.

✅ و اگر با نصف وزن آن تخم کاهو و ثلث وزن آن تخم خشخاش کوفته و روغن بگیرندپادزهر شود…. و مالیخولیا و..نافع است.

✅بذر البنج سبب سر گیجه خفگی جنون اختلال عقل ورم زبان👅 و گرفتگی گوش 👂می شود ..

@makhzanoladviyah

✅ و نیز سبب سردی بدن زردی دهان و خشکی دهان می شود .
✅و علاجش⬅️ تهوع مکرر با آب گرم و روغن زرد و عسل است یا با آب عسل 🍺تا معده پاک شود.

✅ و بعد از آن نیز شیر تازه ی گاو با بز با خر بنوشند برای دفع ضررش و.. بخورند.

✅ و مصلح آن ⬅️نیز عسل و انیسون است .ونیزبا مغز چلغوزه و تخم مامیثا هر دو را پخته و بوره یا پوست جوز و شلغم و .. انجیر همه را جوش زده گرم با طلا (نوعی شربت)بنوشند بسیار نافع است.
⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
‼️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت ازلحاظ شرعی حرام است.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.