عفونت کلیه، سنگ کلیه

عفونت کلیه، سنگ کلیه

♻️عفونت کلیه، سنگ کلیه ♻️

✅بیمار مرد (۱۳)
🔍معاینه :آقاى يد اله گ. بهنگام تحصيل، دچار بيمارى سنگ كليه شد و از آن تاريخ همواره در رنج بوده و به درمان مى‏پرداخته است. يكى از كليه‏ها چرك كرده😩
ادرار هم چركين و در آزمايش ذره‏ بينى سبب از كلى باسيل بود.
💊💉درمان:
⏪ بيمار با يأس از معالجات جديد زير درمان و دستورات اينجانب قرار گرفت. دستور دادم 👈روزى يكى دو مشت كنجد و چند دانه انجير، مقدارى آب ترب و آب شلغم بخورد.
بعضى از تخمه‏هاى گياهى براى مرمت و رفع ورم كليه چون تخم خربزه، تخم گرمك، تخم خيار، مغز بادام و نظاير آن و نيز تعدادى داروى ديگر همچون انغوزه، مقل ازرق، مرمكى و امثال آن داده شد. معجونى هم كه در حل نمودن سنگ اگزالات آزموده و بنام حب سياه معروف است تجويز نمودم. رفته‏رفته درد تخفيف يافته و بهبودى فاحشى در حال بيمار پديدار گشت و با كمال اطمينان به ديار خود يعنى مازندران رفت. چندى طبق دستورات داده شده رفتار كرد. بهبود يافت و استفاده از داروها را متوقف ساخت. 😌همه ‏ساله به تهران مى‏آمد و هيچ شكايتى نداشت. بعد از پنج سال
مقدار اوره خون ۷۲ بود و در ادرار كلى باسيل وجود داشت. معلوم شد روى‏هم‏رفته بيش از شش ماه از دارو نخورده است. باز ايشان را وادار به اجراى دستور نمودم. سال ديگر يعنى ۱۳۲۶ دوباره خون و ادرار در همان آزمايشگاه (آزمايشگاه تهران) آزمايش شد. اين‏بار مقدار اوره ۳۵ سانتى‏گرم گرديده و كلى باسيل نيز مشاهده نگرديد. وضع طبيعى و عادى گشت.😇
در تاريخ ۲۵/ ۵/ ۲۸ آقاى يد اله گ. به تهران بازگشت. شكايت از درد پهلو داشت.
آزمايش ادرار و خون عادى بود. از كليه‏ها عكس گرفته شد دو سنگ بزرگ داشت. پيشنهاد عمل كردم نپذيرفت و اظهار داشت در حقيقت دستورات شما را درست رفتار نكرده‏ام❗️. حال همان تجويزها را بكار مى‏برم و يقين دارم كه رفع علت خواهد شد. اين‏بار حب بلادن نوشتم كه در صورت بروز درد چند دانه از آن بخورد تا درد را تسكين داده و سنگ دفع گردد.
↩️در تاريخ ۱۰/ ۱۲/ ۲۸ نامبرده مجددا به تهران آمد. با خوردن آب ترب، پوسته درونى سنگدان مرغ و انواع تخم‏هاى گياهى و ديگر داروها بكلى رفع درد و ناراحتى ايشان شده و ديگر در اين زمينه هيچ شكايتى نداشته و در حال حاضر نيز حالشان خوب است 🤓😊

📒 راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج‏۱، ص: ۱۲۶

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.